Min Side

Ny afløbsledning fra regnvandsbassin ved Østergaardsvej, Haarby

Hvor?
Østergaardsvej, Haarby
 

Hvad laver vi?
Etablerer nye afløbsledning fra regnvandsbassin til eksist. regnvandsledning i stien ved plejehjemmet Strandgården.
Den nye afløbsledning er en afværgeforanstaltning, der skal forhindre oversvømmelse i nærliggende bebyggede områder.
Myndigheden har givet tilladelse til, at en lille del af skoven fældes (se kort).
Den asfalterede sti ved Strandgården vil kortvarigt blive generet af kloakarbejdet.

Som supplement til ovennævnte monteres der kontraklap i 2 nødoverløb, så Langedilløbet ikke kan overbelaste regnvandssystemet.

I det grønne område ved Bøgevej 52/54 skal der foretages en mindre opgravning, så afløbssystemet kan forberedes med en kontraklap.

 

Entreprenør:
Lonico ApS, Haarby
 

Periode:
Fra 1. september til 1. november 2017.


Trafik:
Entreprisen vil ikke genere kørende trafik, men der kan kortvarigt være problemer på stien ved plejehjemmet og på stien ved Bøgevej 52/54.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk.