Min Side

Regnvandssøerne ved Tallerup, Tommerup St.

Vi graver på livet løs

Vi har fuld gang i at forme det hidtil største klimatilpasningsprojekt på Vestfyn. Det er vi med Regnvandssøerne ved Talleup, hvor der skal flyttes hele 54.000 kubikmeter jord, svarende til 4.500 lastbillæs. Formålet er at skabe et teknisk anlæg med tre sammenhængende regnvandssøer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. Herudover skal der anlægges et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder. 
 


Den første af de tre søer begynder at tage form, og der er også begyndt at stå vand i den. Foto: Assens Forsyning A/S.

 


Den megen jordfordeling begynder også at kunne ses i området, og i løbet af kort tid, skal der graves under banen for at der kan lægges kloakker og for at byvandet kan løbe ud i de nye regnvandssøer. Foto: Assens Forsyning A/S.
 

FAKTA
 

Hvor?
Se nedenstående oversigtskort.
Der kan forekomme mindre ændringer i placeringer af ledninger inden anlægsstart.
 

Hvad laver vi?
Etablerer nye regnvandsbassiner ved Østerbro og øst for skinnecykelbanen.
Udskifter kloakledninger ved Svanevej, Østerbro, Gyvelvænget og Parkvej.
 

Entreprenør:
Henning Have A/S
 
  
Periode:

Fra midt i juni 2020 til juni 2021.
Det tilstræbes at der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag-fredag.
Jf. gældende lov må der arbejdes i tidsrummet 6.00-18.00 uden at den offentlige myndighed skal søges herom. Det kan derfor forekomme, at der i perioder arbejdes i hele dette tidsrum, for at sikre en tilstrækkelig fremdrift i arbejdet.
 

Trafik:
Der kan i anlægsperioden forekomme omkørsel og trafikale gener i området. 
 

Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Peter Juul Hansen på tlf. 6344 9020 og på mail pjh@assensforsyning.dk
 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.
 

Gyvelvænget og Parkvej
 

Svanevej og Østerbro