Min Side

Spildevands- og drikkevandsprojekt i Assens by


Hvor:

Ny Adelgade, Kindhestegade, Kattesundet, Bellevue og Møllevænget

 

Hvad laver vi:

Spildevand-, regnvand-, drikkevand- og fjernvarmeledninger skal udskiftes i Ny Adelgade. Yderligere skal fjernvarmen renoveres i Møllevænget og dele af Skovbrynet.

 

Entreprenør:

Lonico A/S

 

Periode:

Det samlede projekt for Ny Adelgade, Kindhestegade m.fl. udføres i perioden januar 2021 – december 2021. Det er dog opdelt i mindre etaper. Den første etape fra Møllevej til Kildebakken er allerede under udførelse.

Kindhestegade var tænkt til udførelse i efteråret 2021 MEN på grund af Covid-19 og logistik påtænker vi at starte i Kindhestegade midt april 2021.

 

Trafik:

Der vil i perioden være trafikale gener i området.

De berørte veje vil være spærret helt af i den periode en etape pågår – dette af hensyn til sikkerhed og materialetransport. Der vil være mulighed for at benytte fortov i begge sider for at komme til sin ejendom. Der kan ikke køres i bil eller parkeres på de berørte stræk i perioden for anlægsarbejdet. Det er op til den enkelte selv at finde anden parkeringsmulighed.

Brand og redning samt hjemmeplejen kan få adgang til området i anlægsperioden.

 

Overfladevand fra facaden af bygningerne:

VIGTIGT!! Alle ejendomme i Kindhestegade skal have etableret en tagbrønd (med sandfang) inden de kan kobles over på de nye ledninger. Denne tilhører ejendommen og betales af ejer. Se mere herom på bilag.

 

Arbejdets gang:

I perioden, hvor der arbejdes, fylder vi meget – Det bliver godt igen. Der skal både lægges drikkevands- og spildevandsledninger samt fjernvarme. Det vil foregå sådan, at der først lægges vandledninger, så graver man op igen for kloak og fjernvarme. Det kan umiddelbare virke mærkeligt, at der graves flere gange, men det er for at undgå unødige vandbrud på den eksisterende vandledning, der i nogen områder er skrøbelig.

 

INFORMATIONSMØDE:

 

Torsdag d. 25. marts kl. 16.30 til 17.30 for ejere/lejere i Kindhestegade.

På grund af Covid-19 er det ikke muligt at mødes fysisk som vi plejer. Mødet afholdes derfor på Teams. Tilmelding til mødet sker ved at sende en mail til Anne Lyndorff fra forsyningen

(alh@assensforsyning.dk). Anne sender derefter mødeindkaldelse med et link ud på mail dagen før mødet. Husk at tjekke jeres spam-filter.

Tilsvarende informationsmøder (digitalt eller fysisk) vil blive afholdt for de øvrige berørte borgere inden opstart af de næste etaper.

Formand fra entreprenøren, bygherre og rådgiver deltager i informationsmødet.

 

Renovation:

Under anlægsperioden vil entreprenøren være behjælpelig med at køre renovationsspand og genbrugsbeholder fra jeres ejendom frem til enden af udgravning således, at de tømmes

 

Fjernvarme:

Vær opmærksom på, at fjernvarmeledningen skal helt ind i huset. Du bliver selvfølgelig kontaktet inden.

 

Drikkevand:

Vandstikket fornyes til skel. Mange private vandstik i Kindhestegade er gamle jernledninger. Hvis du ønsker at forny dit vandstik ind i huset, vil Assens Vandværk levere vandledningen gratis. Selve arbejdet skal dog udføres af aut. VVS’er for din egen regning.

 

Spørgsmål:

Alle spørgsmål omkring det praktiske under udførslen beder vi om stilles til Thomas fra Lonico, der er formand på pladsen. Thomas har telefonnummer 23 80 41 14.

I er også altid velkomne til at spørge folkene, der arbejder på pladsen. De vil i mange tilfælde kunne besvare jeres spørgsmål – og spørg endelig.

 

Alternativt kan spørgsmål omkring fjernvarme stilles til Keld Hansen, Assens Fjernvarme tlf. 20 31 62 16 og spørgsmål omkring spildevand og drikkevand kan stilles til Anne Lyndorff 63 44 90 21.

 

 

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.

 

NB: Kortet viser kun strækninger hvor der arbejdes med drikkevands- og spildevandsledninger.