Min Side

Spildevands- og drikkevandsprojekt i Assens by


Hvor:

Ny Adelgade og Bellevue

 

Hvad laver vi:

Spildevand-, regnvand-, drikkevand- og fjernvarmeledninger skal udskiftes i Ny Adelgade og Bellevue.

 

Entreprenør:

Lonico A/S

 

Periode:

Det samlede projekt udføres i perioden januar 2021 – december 2021.

Projektet er dog opdelt i mindre etaper. Etape 2 og 3 som er Ny Adelgade fra Kildebakken til Kindhestegade og Bellevue forventes udført i perioden 1. juli til sidst på året 2021.

Når en etape er udført, vil der blive reetableret således, at I igen kan benytte området.

 

Trafik:

Der vil i perioden være trafikale gener i området.

De berørte veje vil være spærret helt af i den periode en etape pågår – dette af hensyn til sikkerhed og materialetransport. Der vil være mulighed for at benytte fortov i begge sider for at komme til sin ejendom. Der kan ikke køres i bil eller parkeres på de berørte stræk i perioden for anlægsarbejdet. Det er op til den enkelte selv at finde anden parkeringsmulighed.

Brand og redning samt hjemmeplejen kan få adgang til området i anlægsperioden.

 

Renovation:

Under anlægsperioden vil entreprenøren være behjælpelig med at køre renovationsspand og genbrugsbeholder fra jeres ejendom frem til enden af udgravning således, at de tømmes.

 

Arbejdets gang:

I perioden, hvor der arbejdes, fylder vi meget – Det bliver godt igen. Der skal både lægges drikkevands- og spildevandsledninger samt fjernvarme. Det vil foregå sådan, at der først lægges vandledninger, så graver man op igen for kloak og fjernvarme. Det kan umiddelbare virke mærkeligt, at der graves flere gange, men det er for at undgå unødige vandbrud på den eksisterende vandledning, der i nogen områder er skrøbelig.

 

INFORMATIONSMØDE:

 

Torsdag d. 24. juni kl. 16.30 til 17.30 for borgerne der er berørt af etape 2 og 3.

Berørte ejendomme i etape 2 og 3 er: Ny Adelgade nr. 1-53 og nr. 2A-12 og Bellevue.

På grund af Covid-19 afholdes mødet på Teams. Tilmelding til mødet sker ved at sende en mail til Anne Lyndorff fra forsyningen (alh@assensforsyning.dk). Anne sender derefter mødeindkaldelse med et link ud på mail et par dage før mødet.

Tilsvarende informationsmøder er blevet afholdt for de øvrige berørte borgere med god succes.

Formand fra entreprenøren, bygherre og rådgiver deltager i informationsmødet.

 

Fjernvarme:

Vær opmærksom på, at fjernvarmeledningen skal helt ind i huset. Du bliver selvfølgelig kontaktet inden.

 

Drikkevand:

Vandstikket fornyes til skel. Hvis du har et gammelt jernstik og ønsker at forny dit vandstik ind i huset, vil Assens Vandværk levere vandledningen gratis. Selve arbejdet skal dog udføres af aut. VVS’er for din egen regning.

 

Spørgsmål:

Alle spørgsmål omkring det praktiske under udførslen beder vi om stilles til Thomas, der er formand på pladsen. Thomas har telefonnummer 23 80 41 14.

I er også altid velkomne til at spørge folkene, der arbejder på pladsen. De vil i mange tilfælde kunne besvare jeres spørgsmål – og spørg endelig.

 

Alternativt kan spørgsmål omkring fjernvarme stilles til Keld Hansen, Assens Fjernvarme tlf. 20 31 62 16 og spørgsmål omkring spildevand og drikkevand kan stilles til Anne Lyndorff 63 44 90 21.

 

 

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.

 

NB: Kortet viser kun strækninger hvor der arbejdes med drikkevands- og spildevandsledninger.