Min Side

Godkendelse og registrering af bimåler

 

Såfremt en forbruger ønsker fradrag ved afregning af vandafledningsbidrag gælder følgende:

Krav til ejendommen jf. gældende betalingsvedtægt for kloakforsyning i Assens Kommune:

1. Ejendommen skal have erhvervsproduktion (CVR registreret), og herigennem have spildevand som tillades kloaksystem, samt vand der medgår i produktion eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet.

2. Vandet der ønskes fradrag for skal medgå i produktion, eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet.

 

Ovenstående skal dokumenteres af ejer i følgende tilfælde:

1. Ved opsætning af ny bimåler.

2. Ved ejerskifte af ejendom med registreret bimåler.

3. Ved ønske om godkendelse af eksisterende bimåler

4. Ved ønske om godkendelse af eksisterende bimåler, som tidligere har være godkendt.

 

Dokumentation fra ejer til Assens Forsyning A/S
(gælder for tilfælde 1, 2, 3 og 4.)
Ejer skal sende en kort beskrivelse af ejendommens erhverv og produktion fra hvilken der ønskes fradrag.
Beskrivelsen sendes til Assens Forsyning A/S, Skovvej 2B, 5610 Assens eller mail post@assensforsyning.dk

Ekstra krav for tilfælde 1 og 3 – gælder ikke for tilfælde 2 og 4:
Hvis ejendommen overholder ovenstående krav, skal ejer rette henvendelse til det lokale vandværk, som står for opsætning af måler eller henviser til autoriseret VVS installatør.
Efter opsætning skal vandværk/installatør indsende dokumentation herfor til Assens Forsyning A/S, Skovvej 2B, 5610 Assens eller mail post@assensforsyning.dk.
Bimåleren skal installeres på den del af forbrugsvandet, der ønskes fradrag for.

Afregning efter bimåler er registreret og godkendt
Assens Spildevand orienterer ejer, når måleren er registreret og godkendt.
Ejer vil hvert år modtage to aflæsningskort, et på hovedmåler og et på bimåler.
Ved afregning af vandafledningsbidrag vil aflæst forbrug fra bimåler blive fratrukket aflæsning fra hovedmåleren.pdf ikon Du kan finde skema til dokumentation her.

 

Hvis du har nogen spørgsmål til afregning efter bimåler, er du velkommen til at kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00.