Min Side

Før du graver

Hent ledningsoplysninger

Anlæg og vedligeholdelse af forsyningsledninger er dyrt. For at undgå skader og dermed afbrydelser, er det lovpligtigt at indhente ledningsoplysninger før gravearbejde påbegyndes.
Ved beskadigelse af ledningsanlæg, holdes skadevolder ansvarlig.

Oplysninger om ledninger indhentes på LERs hjemmeside.

Spildevandsledninger, Regnvandsledninger  og vandledninger (Assens Vandværk)  i offentlig grund burde alle være registreret digitalt. Private stikledninger er kun registreret i begrænset omfang.

Ledninger der er private har Assens Forsyning A/S ikke kenskab til, der henvises til Assens Kommunes Byggesagsarkiv.

Alle nyere anlæg, der er indmålt af Assens Forsyning A/S, er foretaget med digital GPS og er derfor indtegnet med stor nøjagtighed.

Assens Forsyning A/S arbejder på at få hele det eksisterende ledningsnet registreret og opmålt med GPS, så data bliver hele tiden af bedre kvalitet.

Skulle der opstå tvivl om anlægsplacering eller andet, så kontakt Assens Forsyning telefon 6344 9000 eller e-mail: post@assensforsyning.dk, vi vil gerne hjælpe