Min Side

Hvad er en vandlås og en tagbrønd?

Vandlås

En vandlås har til formål at forhindre kloaklugt i at trænge ind i boligen.

Hvis der ikke jævnligt hældes vand i en vandlås, vil vandet fordampe, og der vil være fri adgang for ildelugtende kloaklugt.

Med tiden bliver der i en vandlås afsat bl.a. hår, fedt og sæberester. Dette kan tilstoppe vandlåsen og udvikle ildelugtende gasser.
Det er derfor nødvendigt at rense en vandlås jævnligt.

Rensningen kan forgå kemisk ved hjælp af afløbsrens, eller mere miljørigtigt, ved at skille vandlåsen ad, og vaske den.

Vandlåse i gulvafløb kan være lidt vanskelige at rengøre uden brug af afløbsrens, men det kan lade sig gøre.

Hvis der tabes en ring eller ørering i afløbet, kan man være heldig, at den bliver liggende i bunden af vandlåsen.
Tagbrønd

Tagbrønde er som regel placeret ved nedløbet fra tagrenderne.

Tagbrønde skal jævnligt renses for ikke at tilstoppe.
I bunden af brønden opsamles kviste, blade, mos og lignende.
Ved cementstenstage vil der samle sig en del sand i tagbrønden.

Hvis brønden ikke renses, vil afgangsrøret til kloak sandsynligvis stoppe til med tiden.

Det er derfor vigtigt at tømme tagbrønden for sand og slam mindst 1 gang årligt.