Min Side

Hvem ejer kloakken

Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger, samt stikledninger til de enkelte ejendomme.

Ansvaret for kloakforsyningen i Assens kommune ligger hos Assens Forsyning.

Assens Forsyning ejer hovedkloaksystemet og har ansvaret for at vedligeholde det. Assens Forsyning har også ansvaret for stikledningen frem til skel.
 

Fra skel og ind mod huset

Ledningerne fra dit hus og ud til skellet er dine, og det er dermed også dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, ligesom det er dit ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl.

Bemærk, at det ikke er nogen god ide at spule forebyggende, da dette kan skade kloakken.

Hvor ligger min kloak?
Hvis du ikke ved, hvor kloakkerne på din grund ligger, kan du måske finde dem i det elektroniske byggesagsarkiv.
Klik på Assens under Offentlig adgang.

 

Forsynings ansvar

Det er Assens Forsynings opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra dit hus.

Forsyningens ansvar gælder fra stueplan-/terræn. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen.
 

Fællesprivate spildevandsanlæg

Der kan være områder hvor der er et fællesprivat spildevandsanlæg, det er typisk i områder med tæt- lav bebyggelse, andelsboliger eller lign.
Hvis du er i tvivl om du bor i sådant et område så kontakt os på 63 44 90 00.