Min Side

Hjælp fisken

En kloak er ikke bare en kloak. Derfor er det vigtigt, at du som husejer ved, hvordan din ejendom er kloakeret, så du kan bruge kloakken rigtigt.

Kemikalier hører f.eks. ikke hjemme i regnvandskloakken - prøv at se filmen her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle større byer og en del mindre byområder i Assens Kommune er kloakerede. Men en kloak er ikke bare en kloak – der er flere forskellige måder en ejendom kan være kloakeret på:
 

 • Separatkloakering: Ejendommen afleder regnvand og spildevand til separatkloak. Dvs. at regn- og spildevand ledes væk fra ejendomme i hver sin kloakledning – hhv. én regnvandsledning og én spildevandsledning. Spildevandet ledes via spildevandsledningen til renseanlægget, mens regnvandet ledes via regnvandsledningen til vandløb, sø eller hav.
   

 • Spildevandskloakeret: Ejendommen afleder spildevand til offentlig kloak, som ledes videre til renseanlægget. Dvs. at spildevand ledes væk fra ejendommen i én kloakledning. Regnvand må ikke ledes til kloakken – det er ejers ansvar at bortskaffe regnvand på egen grund.
   

 • Fælleskloakeret: Ejendommen afleder regnvand og spildevand til fælleskloak, som ledes videre til renseanlægget. Dvs. både regn- og spildevand ledes væk fra ejendomme i én kloakledning.

   

  Hvis du bor i et område, hvor der er fælleskloak, kan kommunen via spildevandsplanen eller et tillæg til spildevandsplan beslutte, at din ejendom skal separatkloakeres. Inden sådan en beslutning træffes, vil du som berørt husejer have mulighed for at komme med bemærkninger til planforslaget. På kommunens høringsportal kan du finde de planer, der er i høring netop nu.