Min Side

Rottebekæmpelse

Hvis du har mistanke om rotter på ejendom skal du henvende dig til Assens Kommune. Du kan læse om kommunens rottebekæmpelse samt anmelde rotter på din ejendom her.

Rotter i kloakkerne
Assens Forsyning bruger i stor udstrækning mekanisk rottebekæmpelse i kloakkerne.

Med intelligente fælder, der uden brug af gift, be­kæmper rotter både i kloaknettet og på landjorden, sikres et bæredygtigt miljø samtidig med, at mennesker kan leve uden frygt for rotter.
 

Vi tænker i bæredygtige og langsigtede løsninger, og ser klare fordele i at bekæmpe rotter effektivt uden brug af gift. Det er altafgørende for os, at rottebekæmpelsen foregår så miljøvenligt som muligt.
 

Bæredygtig rottebekæmpelse er en kombination af avanceret teknologi og kendskab til rottens liv og færden på og under jorden. Bekæmpelsen foregår uden negativ indvirkning på miljøet og med størst mulige dyreetiske hensyn. Målet er at indsatsområderne hurtigst muligt bliver fri for rotter.
 

Assens Forsyning har pr. 1/1 2015 i alt 34 fælder til montering i kloakbrønde, de 20 er tilkøbt i løbet af 2014 og en fælde til over jorden, der bl.a. drives af en solcelle.
 

Strategien er at fælderne opsættes i områder hvor der er rotteaktivitet. I områdets kloakbrønde monteres fælder, så områdets kloaknet er sikret. Fælderne melder automatisk ind med hvor mange ”skud” de har haft, og når antallet af ”skud” er eller har været nul et stykke tid, flyttes fælderne til et nyt område.
 

Fælderne har meldt om ca. 1299 ”skud” i 2014, og det er ca. det antal rotter der er dræbt.
 

Der er ikke indkøbt rottegift til kloaknettet i 2014.