Min Side

Tømningsordning

Der er ca. 2.500 husstande i Assens Kommune, der leder spildevand til bundfældningstanke.

 

I Assens Kommune er det obligatorisk at være medlem af tømningsordningen. 

Formålet med en obligatorisk tømning er at sikre, at alle tanke tømmes en gang om året.

Når tankene tømmes regelmæssigt, nedsættes risikoen for, at indholdet i tankene løber urenset ud og forurener grundvandet og dermed drikkevandet.

Tømning af tankene sikrer ligeledes en god vandkvalitet i vandløb og søerne i kommunen.

Desuden sikrer den obligatoriske ordning, at slam og spildevand fra bundfældningstanken renses miljømæssigt korrekt.

 

 


 

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af Assens Forsyning, mens myndighedsansvaret ligger hos Assens Kommune, Miljø og Natur.
 

Du vil modtage besked om at din bundfældningstank skal tømmes ca. 8 dage før tømning.

 

Det er ikke muligt at søge om fritagelse fra ordningen.

 

Du kan læse mere om ordningen i menuen til venstre under "Tømningsordning" og  på Assens Kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde "Regulativ for tømning af bundfældningstanke".


Hvis du har nogen spørgsmål til tømning af bundfældningstank kan du kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00.