Min Side

Betaling

Grundejeren skal betale for udgiften til tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke, og dette opkræves umiddelbart efter tømning.

Prisen for tømningsordningen fastsættes én gang årligt af byrådet.

 

Opkrævning for forgæves kørsel:
 

Hvis adgangsforholdene ikke er opfyldt kan bundfældningstanken ikke tømmes. (Se afsnit omkring adgangsforhold).
 

I dette tilfælde vil ejer blive opkrævet for en forgæves kørsel.
 

pdf ikonHer kan du hente vores priser >>

 

Du kan læse mere om tømning af bundfældningstanke på Assens Kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde "Regulativ for tømning af bundfældningstanke".