Min Side

Trappemodel

Trappemodellen er for virksomheder med højt vandforbrug, hvor det er muligt at få en reduktion i vandafledningsbidraget.

 Folketinget har i september 2013 vedtaget en ny bekendtgørelse, der muliggør en reduktion i virksomhedernes vandafledningsbidrag.

Bekendtgørelsen indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3vand om året.

Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen:
 

  • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3om året.
  • Trin 2 er vandforbrug over 500 m3og op til og med 20.000 m3om året.
    Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 % lavere end taksten for trin 1.
  • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3om året.
    Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 % lavere end taksten for trin 1.


For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at virksomheden afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendommen. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning.

Du kan læse mere om ordningen, og tilmelde dig her:
http://http://www.trappetilmelding.dk/