Min Side

Vandspild

Hold øje med vandforbruget!
 

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt.
 

Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.

Luk for vandet ved hovedhanen, når huset forlades i en længere periode.
I vinterperioden åbnes vandhanerne for at tømme rørinstallationerne. Derved undgås frostsprængninger - og dermed stort ekstraforbrug.
 

Refusion for vandspild:
Vandforbruget er for én person gennemsnitlig 130 l. i døgnet - det bliver til 46 m3 om året.

Udgangspunktet for afregning af vandafledningsbidrag er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren.

Har du haft et unormalt stort vandforbrug som følge af vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for en del af det spildte vand.
 

Sådan gør du:
Du (ejer) skal sende en skriftlig ansøgning om refusion af unormalt stort vandforbrug.
Du finder ansøgningsskemaet nederst på denne side.

Du skal angive følgende:

  1. Hvor og hvordan er skadet sket?
  2. Hvor stort skønnes vandspildet at være?
  3. Seneste måleraflæsninger
  4. At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret VVS-installatør
     

Disse oplysninger skal fremgå af ansøgningen, for at vi kan behandle din ansøgning.
 

pdf ikon Ansøgningen for skader på skjulte installationer kan du finde her.


Ansøgningen vil blive behandlet indenfor 1 måned efter modtagelsen.
 
Eksempel på skjulte installationer

- Rør under gulve under adgangen
- Rør indmuret i gulve og vægge
- Rør i jord mellem bygninger

Ved brud på skjulte installationer finder eftergivelsen kun sted for forbrugt vand udover normalforbruget tillagt 25 m3.
Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de tre foregående år.
 

Send ansøgningen til:
 

Assens Forsyning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

eller

e-mail: post@assensforsyning.dk

 


pdf ikon Du kan se og udskrive folderen "Retningslinjer for eftergivelse af vandafledningsbidrag" her.

 

Hvis du har nogen spørgsmål til eftergivelse af vandafledningsbidrag kan du kontakte Team Kundeservice på kundeservice@assensforsyning.dk eller 63 44 90 00.