Min Side

Skader på skjulte installationer

Sådan gør du:

Ejer skal sende en skriftlig ansøgning om refusion af unormalt stort vandforbrug.

Du finder ansøgningsskemaet nederst på denne side.
 

Du skal angive følgende:

 

  1. Hvor og hvordan er skadet sket?
  2. Hvor stort skønnes vandspildet at være?
  3. Seneste måleraflæsninger
  4. At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret VVS-installatør

 


Disse oplysninger skal fremgå af ansøgningen, for at vi kan behandle din ansøgning.
 

pdf ikon Ansøgningen for skader på skjulte installationer kan du finde her.


Ansøgningen vil blive behandlet indenfor 1 måned efter modtagelsen.
 

Eksempel på skjulte installationer

- Rør under gulve under adgangen
- Rør indmuret i gulve og vægge
- Rør i jord mellem bygninger


Ved brud på skjulte installationer finder eftergivelsen kun sted for forbrugt vand udover normalforbruget tillagt 25 m3.
Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de tre foregående år.


 

Send ansøgningen til:
 

Assens Forsyning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

eller

e-mail: post@assensforsyning.dk