Min Side

Stensledgårdsvej, Østre Ringvej, Fåborgvej, Pilehaven og Svalevænget, Assens

Hvor?
Stensledgårdsvej, Østre Ringvej, Fåborgvej, Pilehaven og Svalevænget i Assens
 

Hvad laver vi?
I forbindelse med at Assens Vandværk bygger nyt vandværk på Fåborgvej, skal der udføres ledningesarbejder.

Dels skal de to kildepladser (Mariendal og Ebberup) forbindes til det nye vandværk og dels skal der rent vand fra det nye vandværk og ind til Assens.

 

Entreprenør:
Munck Forsyningsledninger A/S
 

Periode:
Fra marts til september 2018

Status:
Arbejdet på Østre Ringvej forventes at være afsluttet ca. 1. juni og herefter vil begge vognbaner være fri igen.
Den næste tid vil arbejdet bevæge sig fra Østre Ringvej og ud af Fåborgvej, hvor der skal lægges vandledninger helt ud til vores nye kildeplads i Ebberup.
Der kan forventes lysregulering og kun en vognbane på strækningen mellem Assens og Ebberup.
For at forbinde den nye vandledning i Østre Ringvej med det eksist. ledningsnet ved Nørre Allé graver vi, fra d. 28. maj til 1. juni, også vandledning i jorden ind over det grønne område ved Fuglebakken.


Ansvarlig:
Anne Lyndorff - tlf. 6344 9021 - Mail: alh@assensforsyning.dk