Min Side

Fjernaflæst vandmåler

I 2015 udskiftede Assens Forsyning ca. 3800 vandmålere under Assens Vandværk.

Den fjernaflæste vandmåler aflæser forbrugsdata, og sender dem direkte til Assens Forsyning.

Det betyder for eksempel, at forbrugsdata til årsafregningen automatisk kommer ind i Assens Forsynings afregningssystem.
Denne aflæsning finder sted i medio december til medio januar hvert år.

Det er forbrugerens eget ansvar, at kontrollere, at fjernaflæsningen passer.
Du opfordres til selv at aflæse din vandmåler – På den måde kan du kontrollere din årsopgørelse.
Skulle der være uoverensstemmelse mellem det fjernaflæste forbrug og det forbrugstal, der står i displayet på måleren skal forbrugeren kontakte Assens Forsyning.

I måleren er indbygget lækageovervågning, hvorved vandspild kan opdages hurtigere end det er tilfældet i dag.

Bemærk dog, at det til enhver tid er forbrugeren, der har ansvar for at kontrollere sin vandmåler og opdage lækage.

For de ejendomme, hvor måleren endnu ikke er udskiftet til en fjernaflæst måler vil årsaflæsning ske som den plejer ved, at du modtager et aflæsningskort.