Min Side

1400 l. vand til én t-shirt

Der bruges en enorm mængde vand i tekstilproduktion.
Produktionen af bare én t-shirt kræver omkring 1.400 liter, hvilket svarer til mere end 10 fyldte badekar.

Nordisk Ministerråd og Miljøstyrelsen sætter i en ny forbrugerguide og film fokus på, hvad forbrugere i Norden kan gøre for at mindske den negative miljøeffekt.

Guiden ’Brug tøjet – Brug hovedet – Skån miljøet’ giver idéer til, hvordan forbrugerne kan værne om miljøet ved at ændre deres tøjforbrug. Den beskriver, hvordan forbrugeren gennem øget genbrug af tøj kan reducere behovet for miljøbelastende produktion.

Du kan læse mere her.