Min Side

Desphenyl-chloridazon

 

Assens, d. 14. september 2017

Assens Vandværk har fået analyseret sit drikkevand for stoffet desphenyl-chloridazon. Grænseværdien er på 0,1 mikrogram pr. liter.

På Kildebakken Vandværk er der målt 0,17 mikro-gram pr. liter og på Mariendal Vandværk er der målt 0,83 mikrogram pr. liter.
Grænseværdien er derfor overskredet på begge vandværker.

Der er på samme tidspunkt analyseret for desphenyl-chloridazon i boringerne, der leverer vand til begge vandværker.
Her er der fundet for høje koncentrationer i flere af boringerne, og disse er derfor lukket.

Driften på begge vandværker er indstillet således, at der leveres rent vand, der overholder drikkevandskvalitetskravene.

Assens Vandværk arbejder allerede nu på at udbygge Mariendal kildeplads med 1-2 nye vandboringer.

Yderligere har vi etableret en ny kildeplads i Ebberup, hvor alle 3 vandboringer leverer rent vand, der lever op til drikkekvalitetskravene.
Der arbejdes på, at få råvandet fra Ebberup kildeplads ind til Kildebakken Vandværk.
 

Artikel Fyens.dk 12-09-2017

Artikel TV2 Fyn 12-09-2017

Artikel Fyens.dk 13-09-2017

Artikel Fyens.dk 14-09-2017