Klippekort

Du skal benytte klippekort hvis:
 

  • Din virksomhed står på nedenstående Branchekodelisten, - undtagen virksomheder med med 0 - 1 ansat ud over ejeren af virksomheden, så skal der købes abonnement.
     
  • Din virksomhed har mere end 5 ansatte, uanset hvilken branchekode virksomheden har.
Branchekode Beskrivelse
41.10.00
41.20.00
Byggeentreprenører
42.10.00
42.20.00
42.90.00
Anlægsentreprenører
43.21.00
43.22.00
43.29.00
Bygningsinstallation
D.v.s. El-installations-,  isolerings- og VVS-virksomhed
43.31.00
43.32.00
43.33.00
43.34.10
43.34.20
Bygningsfærdiggørelse
D.v.s.: Stukkatør-, Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Udførelse af gulv og vægbeklædning,
Maler- og glarmestervirksomhed samt anden bygningsfærdiggørelse).
43.12.00
43.13.00
43.91.00
43.99.10
43.99.90
Murere og anden specialiserede bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde herunder brolægning, sandblæsning m.v.

 

Hvor mange klip bruges?

Personbil uden trailer 1 klip
Varebil uden trailer/personbil med trailer med totalvægt op til 750 kg 2 klip
Varebil med trailer med totalvægt op til 750 kg. 3 klip
Personbil med trailer med totalvægt op til 1.500 kg. 3 klip
Varebil med trailer med totalvægt over 1.500 kg. 4 klip

 

Klippekort

Grønt klippekort:
Papir, pap, jern og metal, dæk med og uden fælge, elektronikskrot, plastfolie, akkumulatorer, batterier, hårde hvidevarer, kølemøbler, skærme.

Gult klippekort:
Beton, flasker og glas, gips, haveaffald, jord, sten, grus, tegl, byggeaffald, træ til genbrug, trykimpr. træ.

Rødt klippekort:
Deponi, hård plast, småt og stort brændbart, vínduesglas.

Blåt klippekort:
Farligt affald, asbest, eternit med asbest.
Du kan kun købe et blåt klippekort pr. år. Der må max. afleveres 200 kg. farligt affald om året.

Klippekort

Abonnement