Arealer til bynær skov ved Assens er købt

Med købet er afgrænsningen af den nye statsskov tæt op til Assens by nu fastlagt. Skoven skal beskytte drikkevand til Assens bys borgere og give nye muligheder for friluftsliv.
50 ha ny bynær skov skal beskytte vandværkets kildepladser og det grundvand, der bliver til drikkevand for borgere og virksomheder i Assens. Foto: Assens Forsyning A/S.

Skovrejsning

Assens Kommune, Assens Forsyning A/S og Naturstyrelsen indgik tilbage i september 2016 en aftale om etablering af en ny skov, Lundager Skov, ved Assens. Siden da har der været et længere varende forløb med at erhverve jord inden for et interesseområde for beskyttelse af drikkevandet til Mariendal Vandværk.

Erhvervelsen af jord til skovrejsning er sket gennem en såkaldt jordfordeling, hvor lodsejere i området har byttet jorder, så Naturstyrelsen får ejerskab til de landbrugsjorder, hvor den nye skov skal etableres, mens de lodsejere som har afgivet jord til gengæld får landbrugsjorder andre steder. Jordfordelingen afsluttes mandag den 4. december med et kendelsesmøde, hvor der træffes en formel afgørelse om, at ejerne bytter jorderne 20. december.

Bynær skov med muligheder

”Det er dejligt, at vi med plantning af 50 ha ny bynær skov lige uden for Assens kan skabe en ny forbindelse mellem by og natur, der vil give nye og spændende muligheder for motion og friluftsliv og gøre området endnu mere attraktivt for byens borgere”, udtaler borgmester Søren Steen Andersen.

”For Assens Forsyning A/S er det vigtigt, at vi beskytter vandværkets kildepladser og det grundvand, der bliver til drikkevand for borgere og virksomheder i Assens. Vi glæder os derfor meget over dette spændende samarbejde, som nu fører til etableringen af Lundager Skov. Vi glæder os også over, at initiativer, der har til formål at beskytte grundvandet, kan kombineres og give synergi i form af samarbejde med lokale kræfter om rekreative formål. Det er en ønskværdig situation for alle parter,” udtaler Poul Erik Kristiansen, der er bestyrelsesformand for Assens Forsyning A/S og Assens Vandværk.

”Landbrugsstyrelsen har lavet et flot stykke arbejde med at få jordfordelingen til at gå op, så vi nu kan starte en proces med planlægning af den kommende skov på ca. 50 hektar”, udtaler skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn.

Grøn omstilling

Flere lodsejere i området har deltaget i jordfordelingen, som også har bidraget til jord til vådområdeprojektet Aborreminde. En af lodsejerne Peter Cederfeld, Brahesborg, udtaler: ”Selv i områder med god landbrugsjord er det godt at kunne være med i den grønne omstilling. Den skovrejsning, der nu foretages som en del af en målrettet miljøregulering, vil bidrage til at optage kvælstof. Jeg er derfor glad for, at det er lykkedes at få denne store jordfordeling på plads, der udover at bidrage til den grønne omstilling også giver mulighed for rekreative aktiviteter helt tæt på byen”.

Offentlig fremvisning

Arealerne, hvor Lundager Skov kommer til at ligge, vises frem ved et offentligt arrangement den 10.december. Invitation udsendes ultimo november.

Relaterede artikler