Historisk generalforsamling i Assens Forsyning A/S

Formand Poul Erik Kristiansen og næstformand Arno Termansen fortsætter begge på deres poster efter årets generalforsamling i Assens Forsyning A/S.
Administrationen på Skovvej, hvor Assens Forsyning A/S normalt holder sine generalforsamlinger, lukkede 13. marts. Det var samme dag, store dele af Danmark også lukkede ned. Årets generalforsamling blev derfor afviklet på Skype. Foto: Assens Forsyning A/S.

Generalforsamling på Skype

Årets generalforsamling i Assens Forsyning A/S går over i historien. Ikke fordi den bød på paladsrevolutioner eller større slagsmål, men fordi den på grund af Corona-situationen blev afviklet på Skype.

Det var muligvis første gang et forsyningsselskab gennemførte generalforsamling på den måde. Det fik dog ikke bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen til at afholde sig fra at ringe med klokken, byde velkommen samt i øvrigt aflægge beretning som det hør og bør sig i følge vedtægterne.

Forsyningssikkerhed og kritisk infrastruktur

”Den seneste tid har vores virksomhed været udfordret af Corona-situationen. Administrationen har som andre arbejdspladser været lukket for personlig betjening. Takket være moderne teknologi, har vi dog fortsat betjent kunderne og ydet god service på distance. Bortset fra den korte lukning af genbrugspladserne for private, har vi dog ikke været ramt af driftsforstyrrelser eller andre nedbrud. Og heldigvis for det. Det er nemlig i en situation som denne, vi netop har brug for at holde hjulene i gang og for at sikre driften af den kritiske infrastruktur”, sagde Poul Erik Kristiansen i sin beretning.

Valg til bestyrelsen

Generalforsamlingen bød i øvrigt på genvalg til både Poul Erik Kristiansen og Jørgen G. F. Hviid, der begge er udpeget af Assens Byråd. Der var samtidig opbakning til, at Poul Erik Kristiansen og Arno Termansen begge fortsætter som henholdsvis formand og næstformand.

Medlemmer af bestyrelsen i Assens Forsyning A/S pr. 13. maj 2020

 • Formand Poul Erik Kristiansen
 • Næstformand Arno Termansen
 • Bestyrelsesmedlem Lars Kolling
 • Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Jørgen G. F. Hviid
 • Medarbejderrepræsentant Allan Ingerslev Pedersen
 • Medarbejderrepræsentant Bjarne Hougaard
 • Medarbejderrepræsentant Jan Svendsen
 • Forbrugerrepræsentant Jørgen Skov Petersen
 • Forbrugerrepræsentant Søren Edlefsen

Fakta

 • 13. maj var der generalforsamling i Assens Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber. På grund af Corona-situationen blev den afviklet via Skype
 • På generalforsamlingen blev årsregnskabet for 2019 godkendt. Selskabets resultatopgørelse viste på koncernniveau et overskud på 17.839.000 kr. Egenkapitalen udgør derefter 1.311.517.000 kr. Resultat af primær drift viste et overskud på 158.000 kr. Det blev vedtaget at overføre årets overskud til næste år
 • Bestyrelsen i Assens Forsyning A/S tæller 10 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Assens Byråd, 2 medlemmer er forbrugervalgte og 3 medlemmer er valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter
 • Hvert 4. år er der forbrugervalg til bestyrelsen i Assens Forsyning A/S, hvor der vælges 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Næste forbrugervalg finder sted i 2021
 • Assens Forsyning A/S løser opgaver for borgere og virksomheder inden for affald, vand og spildevand og drives efter ”hvile i sig selv-princippet”