Lad vandet løbe inden genåbningen af Danmark

Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåbner, skal man sikre sig mod legionærsyge.
Det er vigtigt, at ejere og administratorer er opmærksomme på at sikre vandkvaliteten, når bygningerne genåbnes. Det gælder simpelthen om, at vandsystemerne i bygninger tømmes for gammelt, stillestående vand.

Legionella-bakterier opformeres ikke i vandselskabernes fællessystemer, hvor der er stor gennemstrømning, men kan trives i stillestående vandrør og -tanke. Derfor skal alle vandinstallationer, der under Corona-situationen ikke har været i brug, skylles igennem for at undgå dårlig vandkvalitet:

Sådan gør du!

  • Vandinstallationen i de bygninger der ikke har været i brug, skal skylles godt igennem, inden genåbning
  • Vandet har stået stille længe og det kan give anledning til problemer med drikkevandskvaliteten. Det anbefales derfor, at installationen skylles igennem indtil konstant (kølig) temperatur – dette gøres bedst ved at åbne alle vandhaner, der bruges til drikkevand og lade vandet løbe indtil temperaturen er konstant
  • Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe anbefales det også, at skylle disse installationer igennem. Hvis brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales det at bruseslangen tømmes for vand, dette for at forhindre opblomstring af for eksempel legionella
  • Bruseslangen tømmes for vand, ved at afmontere den ved blandingsbatteriet