Plastaffald fra Assens skal behandles i EØS-lande

Assens Forsyning A/S har i et EU-udbud på afhentning og behandling af blandt andet plastaffald stillet større miljøkrav, end loven kræver. Resultatet er blevet en mere miljøvenlig håndtering samt en samlet årlig besparelse på over 500.000 kroner.
Plastaffald fra Assens Forsynings genbrugspladser bliver i fremtiden kun slutbehandlet i EØS-lande. Det sker af hensyn til miljøet og for at sikre, at det ikke ender i lande, hvor miljøkravene er uacceptabelt lave. Foto: Assens Forsyning A/S.

MILJØ: Når borgere og tilmeldte virksomheder afleverer deres kildesorterede affald på Assens Forsynings genbrugspladser, bliver det efterfølgende aftaget af specialiserede virksomheder, der bearbejder de forskellige sorteringer, sådan at mest muligt kan genanvendes til fremstilling af nye produkter.

Større miljøkrav, end loven kræver

I et netop gennemført EU-udbud omhandlende 15 sorteringer – heriblandt plast, har Assens Forsyning A/S stillet ekstraordinære miljøkrav til virksomhederne. Det er sket ved at pålægge dem at underskrive en tro- og love-erklæring på, at plastaffald bliver slutbehandlet i EØS-lande.

”Der har den seneste tid desværre været eksempler på at svært genanvendeligt affald fra Vesten finder vej til fattige lande, hvor dele af det ender på lossepladser, i naturen eller i havet. Vi har ikke kendskab til, at det er sket med affald fra Assens Forsynings genbrugspladser, men for at gardere os imod det, har vi nu taget de nødvendige forholdsregler,” fortæller drifts- og affaldschef Søren Rasmussen.

Ved at stille større miljøkrav, end loven kræver og ved at forpligte de aftagende virksomheder til at slutbehandle det genanvendelige plastaffald i EØS-lande, sikrer Assens Forsyning sig imod, at affaldet ender i lande, hvor miljøkravene forekommer uacceptabelt lave. Da EØS-landene har fælles aftaler og standarder på miljøområdet, sikrer selskabet også, at behandlingen sker så miljøvenligt som muligt.

Bedre miljø til billigere pris

Resultatet af udbuddet, hvor en lang række virksomheder gav tilbud, viser i øvrigt at priserne ikke er skruet væsentligt op, selvom Assens Forsyning A/S nu stiller større miljøkrav, end loven kræver.

”Der har været meget stor interesse for at komme i betragtning til opgaven. Enkelte sorteringer er blevet dyrere at behandle, mens andre er blevet billigere sammenlignet med sidst, vi var i udbud. Samlet set opnår vi dog en besparelse på godt 500.000 kroner årligt. Da aftalen løber over to år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år, er det dermed muligt at spare godt 1,5 millioner kroner. Det glæder os meget, at vi gennem et samlet EU-udbud, både kan indfri væsentlige miljøhensyn, samtidig med at vi opnår en økonomisk gevinst,” tilføjer Søren Rasmussen.

Fakta

  • EØS er et økonomisk samarbejde mellem EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein
  • Udbudsreglerne for offentlige indkøb består af henholdsvis EU-regler og nationale regler
  • EU’s udbudsregler og de nationale regler skal overordnet set sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst ind

Assens Forsyning A/S…

  • har ansvaret for, at borgerne i Assens Kommune får bortskaffet affaldet på en miljømæssig og forsvarlig måde,
  • står for indsamlingen af dagrenovation, genbrugeligt affald samt driften af kommunens genbrugspladser,
  • indsamler årligt cirka 10.500 ton dagrenovation – hvoraf cirka 3.000 ton emballageaffald bliver bragt til sortering med henblik på genanvendelse,
  • modtager årligt cirka 23.000 ton kildesorteret affald på genbrugspladserne i Assens, Haarby, Vissenbjerg, Aarup, Glamsbjerg og Tommerup