Sådan kommer ny genbrugsplads i Haarby til at se ud

Omkring 1. april sætter Assens Forsyning A/S arbejdet i gang med at renovere og optimere genbrugspladsen på Trunderupvej i Haarby.
En gennemgribende renovering og udbygning af genbrugspladsen på Trunderupvej i den østlige udkant af Haarby skal fremtidssikre pladsen og gøre det nemmere for borgerne at komme af med sit affald. Illustration: Assens Forsyning A/S.

Fremtidssikret genbrugsplads

Tegningerne til en ny og fremtidssikret genbrugsplads i Haarby ligger klar. Det samme gør et omfattende udbudsmateriale, som en række entreprenører er inviteret til at give tilbud ud fra.

”Vi har i samarbejde med rådgivningsfirmaerne COWI og INGENIØR’NE tegnet og indrettet en moderne og fremtidssikret genbrugsplads med langt større kapacitet og bedre indretning, hvor borgerne i Haarby nemt og forsvarligt kan aflevere alle former for affald. Pladsen bliver mere overskuelig og for borgerne bliver det nemmere at finde den rette container og komme af med sit affald,” fortæller drifts- og affaldschef Søren Rasmussen.

Nye adgangsvej og bygninger

Udover øget kapacitet og en mere brugervenlig indretning, bliver der etableret nye adgangsveje samt nye driftsbygninger til farligt affald, elektronikaffald, effekter til direkte genbrug og en maskinhal. Samtidig bliver den tunge og lette trafik i endnu højere grad skilt ad, sådan at brugerne så vidt muligt ikke møder entreprenører og vognmænd, der skal fragte affald væk fra pladsen.

Første spadestik omkring 1. april

Anlægsarbejdet er lige nu i udbud. Assens Forsyning A/S forventer at arbejdet starter i april og slutter medio september 2020.

Fakta

  • Haarby Genbrugsplads er beliggende Trunderupvej 3, 5683 Haarby, matr.nr. 7p Haarby By, Haarby
  • Assens Forsyning A/S driver seks genbrugspladser i Assens Kommune og en modtageplads på Bågø. Tre af pladserne har døgnåbne zoner
  • Genbrugspladserne modtager affald fra private husstande og virksomheder, der er tilmeldt affaldsordningen i Assens Kommune
  • Assens Forsynings genbrugspladser modtager årligt cirka 23.000 tons affald og besøges af 300.000 gæster