Bestyrelsen

- ved Assens Forsyning består af ti medlemmer, som fordeler sig således:
 

 • 5 medlemmer udpeget af Assens Byråd
 • 3 medlemmer udpeget af medarbejderne
 • 2 medlemmer udpeget af forbrugerne

Medlemmerne pr. 5. maj 2021

 • Formand Poul Erik Kristiansen
 • Næstformand Arno Termansen
 • Bestyrelsesmedlem Lars Kolling
 • Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Jørgen G. F. Hviid
 • Medarbejderrepræsentant Allan I. Pedersen
 • Medarbejderrepræsentant Bjarne Hougaard
 • Medarbejderrepræsentant Jan Svendsen
 • Medarbejderrepræsentant Jørgen Skov Petersen
 • Medarbejderrepræsentant Søren Edlefsen

Forbrugervalg

I perioden 4. til 17. september 2017 er der afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til Assens Forsynings bestyrelse.

Valgresultatet blev som følger:

Forbrugerrepræsentanter

 • Jørgen Skov Petersen, Assens
 • Søren Edlefsen, Assens

Suppleanter

 • Palle Isaksen, Assens
 • Steffen Skov, Haarby

Baggrund

Som kunde hos Assens Forsyning A/S, kan du få indflydelse på, hvordan bestyrelsen i Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S sammensættes.

Der skal hvert fjerde år vælges to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter.

Næste forbrugervalg afvikles i 2021.

Baggrunden for valget er, at forsyningsselskaber lader forbrugerne vælge medlemmer til bestyrelsen for derved at give medbestemmelse og skabe medansvar.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage virksomhedens interesser.

Enhver myndig person er valgbar som forbrugerrepræsentant

En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, præsentere, min. 10 dog max 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt Assens Vandværk eller Assens Spildevands forbrugere.

I valgregulativet kan du se:
 

 • Hvem, der kan stille op
 • Hvad kandidaterne skal gøre
 • Hvem, der kan stemme
   

Generalforsamling

Assens Forsyning holder generalforsamling hvert år i maj måned.

Assens Forsyning er et aktieselskab, og som i alle andre aktieselskaber er det derfor kun selskabets ledelse og ejere, som kan deltage.

Årsrapporten offentliggøres her på hjemmesiden efter godkendelse på generalforsamlingen.
 

Forbrugervalg 2021

Interesserer du dig for effektiv drift af kritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed samt miljø- og klimavenlige løsninger inden for vand og spildevand, kan du få indflydelse og være med til at præge udviklingen i en af branchens mest innovative og højteknologiske virksomheder.

Det kan du ved at kandidere til valget som forbrugervalgt repræsentant i bestyrelserne for vandselskaberne under Assens Forsyning A/S.

Hvis du ønsker at stille op, skal du i perioden 14. juni til 1. august 2021 melde dit kandidatur og fremvise din stillerliste.

Valget gennemføres elektronisk i perioden 30. august til 12. september 2021.

Enhver myndig forbruger under Assens Vandværk eller Assens Spildevand kan stemme.