Flytning af pumpestation i Næsgade

Vi flytter pumpestationen i Næsgade i forbindelse med etablering af det nye renseanlæg

I forbindelse med vi har etableret det nye afskærende system og etableringen af det nye renseanlæg er det blevet bestemt at ”flytte” pumpestationen ved Næsgade.

Pumpestationen bliver etableret på det grønne areal hvor tankene fra sukkerfabrikken lå. Der skal nedgraves en ny pumpesump og etableres et nyt ventilskab. Den vil syne af mindre end den gamle pumpestation gør i dag.

Derudover vil der være lidt ledningsarbejder, der gør at vi er nødt til at spærre vejen omkring den eksisterende pumpestation.

Arbejdskørsel vil i videst muligt omfang over det grønne areal, via indkørslen til parkeringspladser til jordbassiner, eller ned af Blegegyden.

Hvor?
Næsgade, Blegegyden og det grønne areal hvor der før var tanke til sukkerfabrikken.
 
Hvad laver vi?
Vi flyttter pumpestationen i Næsgade, så det bliver placeret på det grønne areal.
 
Entreprenør
:  
Munck Forsyningsledninger
 
Periode:

Fra september til ultimo december 2022.
Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Trafik:
Vejen lukkes omkring den eksisterende pumpestation, til arbejder i vej er afsluttet

 

Kortbilag
Kortbilag flytning af pumpestation i Næsgade

Fakta

Når vi skiller regn- og spildevand ad, minimerer vi risikoen for:
 

  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer
  • Spildevand i din kælder og på din grund
Spørgsmål?

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte

Assens Forsyning A/S
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Projektingeniør Anne Skaarup
Tlf: 6344 9028
ams@assensforsyning.dk

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.