Forsyningspark ved Assens

Vi bygger miljøvenlig og energieffektiv Forsyningspark

Projektet på kort

En ny æra for Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S er på vej ind i en ny æra med en ny højteknologisk og energieffektiv Forsyningspark samt et nyt domicil ved Fåborgvej/Egebjergvej i den sydøstlige udkant af Assens by. Her samler vi alle vandrelaterede aktiviteter med nyt vandværk, nyt fælles renseanlæg for hele Assens Kommune, biogasanlæg, kontrolcenter og administration samt værksted og lager.

Den samlede Forsyningspark kommer færdigbygget til at fylde 7,5 hektar (75.000 m2) svarende til mere end ti fodboldbaner.

Et af Danmarks mest moderne og effektive anlæg

Visionen for Forsyningsparken er, at skabe Danmarks mest moderne og effektive anlæg, der går forrest inden for håndtering af drikkevand samt rensning af spildevand.

Det topmoderne anlæg skal udvikle og arbejde med de nyeste teknologier og dermed både være et lokalt og globalt fyrtårn inden for vandteknologi.

Formidlingen af Forsyningsparkens fortælling inden for miljø- og naturområdet vil blandt andet ske fra en offentlig sti, der anlægges rundt om anlægget. Herfra kan de besøgende skiftevis se dele af anlægget samt bevæge sig rundt i et rekreativt og beplantet naturområde, hvorfra der er udsigt over landskabet.

I bygningerne til renseanlægget og vandværket bliver der åbne glasfacader, som gør det muligt at kigge ind i ”maskinrummet”. I området bliver der samtidig oprettet vådområder og bassiner til rensning af regnvand, som kan indgå i fortællingen om renseteknikker og håndteringen af spildevand.

Fra otte mindre renseanlæg til ét samlet

Som en del af beslutningen om at etablere Forsyningsparken, har Assens Byråd vedtaget at omlægge håndteringen af spildevand fra de nuværende otte mindre renseanlæg rundt om i kommunen, til ét nyt og samlet anlæg i Forsyningsparken.

Udover de driftsmæssige fordele, der følger med ét samlet anlæg, giver det nye anlæg en bedre og mere effektiv rensning af spildevandet med mindre CO2-udledning til gavn for miljøet. 

Et samlet anlæg tilgodeser endvidere et ønske fra erhvervslivet om at kunne øge produktionen samt tiltrække nye virksomheder, der stiller særlige krav til spildvandshåndteringen. Ydermere tilgodeser det nye anlæg de behov, der følger med en øget befolkningsvækst – eksempelvis ved, at der kan etableres nye boligområder i kommunen.

Illustration og situationsplan af, hvordan Forsyningsparken indrettes
I Forsyningsparken opføres vandværk (1), kontrolcenter og administration (2), værksted og lager (3), renseanlæg med proces- og beluftningstanke (4) samt biogasanlæg (5). Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.

Adgang og infrastruktur

Adgang samt kørsel til og fra renseanlægget sker via vejen til værkstedet og lageret. Det har den fordel, at den tunge trafik ikke skal forbi kontrolcentret og administrationen. Dermed fremmes arbejdsmiljøet og det bliver mere sikkert, at køre til og fra den del af Forsyningsparken.

Rundt om Forsyningsparken etableres der en offentlig gangsti til rekreative formål. Udover at give en berigende naturoplevelse, vil gangstien være central i formidlingen af anlæggets funktion. Gangstien tager besøgende forbi bygningernes åbne facader og gavle og op i terrænet, hvilket vil synliggøre flere funktioner, end set fra Fåborgvej. Samtidig giver stien adgang til et udsigtsareal på taget af renseanlæggets procesbygning, hvorfra der er udsigt over hele parken.

Den geografiske placering

Forud for den politiske beslutning om at placere Forsyningsparken ved Assens by, er tre mulige placeringer undersøgt og vurderet. 

Placeringen ved Assens by er valgt, da det er den økonomisk og miljømæssig mest ideelle placering – blandt andet fordi det rensede spildevand herfra fortsat vil kunne udledes til Lillebælt via den eksisterende havledning fra det nuværende Assens Renseanlæg.

Miljømæssigt er det også mest hensigtsmæssigt at placere renseanlægget tæt ved Lillebælt, da det rensede spildevand dermed ikke skal udledes til et mindre vandløb. 

Fakta

  • På et 7,5 hektar stort område ved Fåborgvej/Egebjergvej i den sydøstlige udkant af Assens by, opfører Assens Forsyning A/S en samlet Forsyningspark
  • I Forsyningsparken samler Assens Forsyning alle sine vandrelaterede aktiviteter og opfører vandværk, renseanlæg med biogasanlæg, kontrolcenter og administration samt værksted og lager
  • Forsyningsparken skal blandt andet muliggøre realiseringen af Assens Kommunes spildevandsplan samt Byrådets beslutning om, at nedlægge otte mindre renseanlæg og samle al rensning af spildevand på ét anlæg
  • Det er i projektet tilsigtet at undgå direkte påvirkning af de beskyttede naturområder, der ligger i udkanten af projektområdet
  • Anlæggene etableres på et areal, som i dag er landbrugsjord. Der skal ikke graves eller deponeres jord eller lignende inden for de beskyttede naturområder
  • Forsyningsparken er forberedt til efterfølgende at kunne udvides – både arealmæssigt, men også til at håndtere en større mængde drikke- og spildevand inden for rammerne af det opkøbte og skitserede areal
  • Assens Forsyning A/S har gennem et offentligt udbud, der blev gennemført i 2018, købt arealet til Forsyningsparken af Assens Kommune

Følg med

Vi følger opførelsen af Forsyningsparken. Du kan kigge med!

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Forsyningsparken, er du velkommen til at kontakte: