Vandværk

Vi opfører vandværk med den nyeste og mest forsyningssikre teknologi

Projektet på kort

Foto af Assens Vandværk set fra Egebjergvej
Vandværket har store facadevinduer mod Egebjergvej (vest), hvorfra der er et flot indkig til procesanlægget og værkets to behandlingslinjer. Foto: Assens Forsyning A/S.

Fokus på forsyningssikkerhed

Første synlige tegn på, at en ny og samlet Forsyningspark er under opførelse, er vandværket på Egebjergvej, der er sat i drift i 2019, og som nu forsyner forbrugerne i Assens by, Turup, Barløse og på Baagø med drikkevand af høj kvalitet og god smag.

Det nye vandværk, der erstatter de to nuværende vandværker på Kildebakken og i Mariendal, opføres med den nyeste teknologi og med stort fokus på forsyningssikkerhed.

To parallelle linjer

Vandværket er bygget op med to parallelle behandlingslinjer. Råvandet til de to linjer kommer ind på vandværket fra hver sin kildeplads. Hver linje består af forfilter, efterfilter og rentvandstanke. Linjerne er bygget sådan op, at hvis der opstår et problem på den ene linje, kan den anden linje tage over og levere al vand til forbrugere. Man kan på den måde sige, at vandværket faktisk er to vandværker under samme tag.

Fra det nye vandværk pumpes det rene vand ud i to parallelle og selvstændige linjer på den store forsyningsring i Assens by og videre til højdebeholderen på hjørnet af Kroagervej og Nørre Allé. Dermed får hele byen en løsning, der er fremtidssikret og som sikrer, at området mange år ud i fremtiden, er forsynet med rent og velsmagende drikkevand af høj kvalitet. Det samme er borgerne på Baagø, der får deres drikkevand gennem en ledning, som ligger på bunden af Lillebælt.

Foto af Assens Vandværk set fra nord
Med et nyt vandværk sikrer vi forsyningen af rent og velsmagende drikkevand til borgere og virksomheder i Assens og omegn. Foto: Assens Forsyning A/S.

Bygning med minimalistisk udtryk

Rent arkitektonisk har bygningen en udformning, der understøtter og signalerer renhed og hygiejne. Der er samtidig lagt vægt på, at værket med sit minimalistiske udtryk fremstår enkelt, naturligt og fuldt integreret i landskabet. Herudover skal det danne skole for den arkitektur, der i øvrigt kommer til udtryk i Forsyningsparken.

Bygningen har store facadevinduer mod vest, hvor man har et flot indkig til procesanlægget og de to linjer, værket er opdelt i.

Vandværket er et ubemandet vandværk. Styringen og overvågningen vil derfor ske fra det kontrolcenter og den administration, som opføres centralt i Forsyningsparken. Vandværkets driftsmedarbejdere vil dog have deres gang på værket. Derfor er der bagerst i vandværket indrettet faciliteter hertil.

Mulighed for udvidelse

Assens Vandværk er i Assens Kommunes Vandforsyningsplan kategoriseret som et primært vandværk. Det skal derfor kunne forsyne andre vandværker – eksempelvis i nødsituationer. Samtidig er bygningen designet sådan, at vandværket kan udvides med yderligere en behandlingslinje. Det kan ske ved at flytte den nordlige væg op mod Fåborgvej og udvide i den retning. En udvidelse kan blive aktuel, hvis der etableres nye beboelsesområder og befolkningstallet i forsyningsområdet stiger, hvis eksisterende virksomheder øger deres produktion eller hvis der flytter virksomheder med stort vandforbrug til området.

Foto fra 1. spadestik til nyt vandværk i Assens
Borgmester Søren Steen Andersen og bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen tog første spadestik til det nye vandværk, 25. oktober 2018. Foto: Assens Forsyning A/S.
Foto af vandværket set fra Egebjergvej
Fra Egebjergvej er det muligt at kigge ind i "maskinrummet" og se vandværkets procestanke med rent og velsmagende drikkevand. Foto: Assens Forsyning A/S.

Fakta

 • Vandværket er tegnet af CUBO Arkitekter A/S med VITA Ingeniører ApS som rådgivere
 • Per Aarsleff A/S har opført byggeriet i totalentreprise med ibrugtagelse ultimo 2019
 • Bygningen har et bruttoareal på 450 m2
 • Vandværkets to rentvandstanke er hver på 100 m3. Årsagen til at de ikke er større er, at Assens Forsyning A/S (Assens Vandværk) råder over en højdebeholder på 2700 m3, der fungerer som buffertank
 • Vandværket er opbygget med to parallelle linjer. Hver linje behandler vand fra hver sin kildeplads
 • Råvandet ledes ind via ledninger i værkets sydlige væg og det rene vand ledes ud gennem ledninger i den vestlige facade
 • På vandværket er der både for- og efterfiltrering. Det skyldes råvandets sammensætning med en stor mængde af stoffet mangan
 • Værkets årlige kapacitet er på 800.000 m3 drikkevand
 • Aktuelt leverer Assens Forsyning A/S (Assens Vandværk) hvert år cirka 650.000 m³ til områdets forbrugere
 • Største kunde og største aftager af rent og velsmagende drikkevand er A/S Bryggeriet Vestfyen, der omformer velsmagende drikkevand fra Assens Forsyning A/S (Assens Vandværk) til velsmagende øl og boblende læskedrikke
 • Den samlede entreprisesum for vandværket udgør cirka 18 mio. kroner

Følg med

Vores drone følger opførelsen af vandværket. Du kan kigge med!

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Ny Assens Vandværk, er du velkommen til at kontakte: