Etablering af genbrugsøsninger i Assens indre by

Der bliver i 2022 etableret syv genbrugsøer i Assens indre by.

Entreprise
I perioden ultimo februar 2022 til ultimo april bliver der etableret syv genbrugsøer i Assens indre by.

Entreprenør
Lonico A/S

Område
Adelgade, Ny Adelgade, Møllevej, Reberbanen, Skelvej, Damgade og Ramsherred

 

Kort over nedgravede løsninger i Assens

Hvilke ejendomme skal benytte ordningen

Vejnavn                          Berørte husnumre
Adelgade 2 - 37
Badstuestræde 1 - 8
Baronvej 1 - 23
Bellevue 2 - 8
Damgade 1 - 40
Kattesundet 1
Kildebakken 1
Kindhestegade 1 - 17
Kirkegyden 1 - 2
Korsgade 1 - 22
Ladegårdsgade 1 - 78
   
Vejnavn                          Berørte husnumre
Lille Kirkestræde 2 - 4
Møllevænget 1 - 3
Ny Adelgade 1 - 93
Nygade 1 - 23
Nørregade 1 - 90A
Provstigade 1 - 10
Ramsherred 1 - 76
Reberbanen 1 - 2
St. Kirkestræde 2 - 17
Willemoesgade 1 - 7
Østergade 1 - 124
   

Fakta

Genbrugsøerne kommer hver især til at bestå af tre nedgravede affaldscontainere med plads til de typer genanvendeligt affald, der i dag indsamles i genbrugsbeholderen:

Genbrugsøerne bliver etableret senest primo 2022. De husstande, der skal benytte genbrugsøerne, er informeret i september 2016 og bliver informeret yderligere i løbet af februar 2022.

De berørte husstande skal bruge genbrugsøerne, når de er færdigetableret.

Der forventes, at være færre gener ved tømning, bl.a. fordi tømningen tager kortere tid, end når renovationsbilen skal rundt i mange mindre gader.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om etablering af genbrugsøerne, er du velkommen til at kontakte:
 

 

SMS-service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, så holder vi dig opdateret.