Etablering af kloakledninger og bygværker i Willemoesgade, Assens

Der etableres regn- og spildevandsledninger samt bygværker i Willemoesgade

Entreprise
I perioden maj til ultimo juni 2022 separerer Assens Forsyning A/S kloakker og etablerer bygværker. 

Entreprenør
Munck

Område
Willemoesgade, 5610 Assens

Forberedelse til Willemoes Plads
Projektet er det forberedende og underjordiske arbejde, der skal gøre det muligt for Assens Kommune at gå i gang med skabelsen af Willemoes Plads. En plads, som kommer til at binde den eksisterende by mere sammen med havnen og dermed bidrager til et attraktivt, levende og sammenhængende byrum.

I den forbindelse lægger vi større ledninger i jorden for bedre at kunne håndtere de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning. Samtidig omlægges de eksisterende regnvandsledninger, ligesom der etableres et olie- og sandfang, som kan filtrere de mikroorganismer fra, der kan komme fra eksempelvis spildt olie, dæk- og benzinrester, så det ikke løber med regnvandet ud i havet.

Willemoes Plads og Kulturkajen er første skridt i retningen af en historisk, helhedsorienteret og fremtidssikret udvikling af Assens by og Assens Havn. Kulturkajen skal binde den nye del af byen, som er under udvikling med boliger, turisme og erhverv på havneområdet, sammen med den eksisterende købstad.

 

Fakta

Når vi skiller regn- og spildevand ad, minimerer vi risikoen for:
 

  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer
  • Spildevand i din kælder og på din grund

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om separering af kloakker, er du velkommen til at kontakte:
 

 

SMS-service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, så holder vi dig opdateret.