Kloakseparering og drikkevandsledninger i Køng/Gummerup

Almen info om projektet:

Projektet indeholder.:

  • Kloakseparering ved etablering af nye regn- og spildevandsledninger i Byvejen, jf. Assens Kommunes Spildevandsplan.
  • Der udføres nyt regnvandsbassin på adressen Byvejen 5.
  • I Fåborgvej udføres nye stikledninger og ny regnvandsledning.
  • Køng/Gummerup Vandværk renoverer samtidig deres vandforsyningsledning i Byvejen mellem nr. 2-12.

     

Hvor?

Byvejen og Fåborgvej, 5620 Glamsbjerg

 

Se kort herunder.
 

Entreprenør:

Lonico ApS
 

Periode:

Hele perioden er fra primo februar 2022 til ultimo maj 2022.

Det tilstræbes at der arbejdes i tidsrummet 6.00 til 18.00 mandag - fredag.
 

Trafik:

Der vil være en del trafikale gener i området i anlægsperioden. Byvejen forventes fortløbende afspærret, hvor der graves, under etablering af nye regn- og spildevandsledninger mellem nr. 2-12.


 

Kortudsnit
Byvejen og Fåborgvej, Køng/Gummerup
Kortudsnit
Byvejen og Fåborgvej, Køng/Gummerup
Spørgsmål?

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte

Assens Spildevand
Assens Vandværk

Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Lasse Slaikjer-Kongaa
Tlf: 6344 9024
lsk@assensforsyning.dk

 

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.