Regnvandssøerne ved Tallerup

Det hidtil største klimatilpasningsprojekt på Vestfyn

Projektet på kort.

Vi graver på livet løs

Vi har fuld gang i at forme det hidtil største klimatilpasningsprojekt på Vestfyn. Det sker lige øst for Tommerup Stationsby, hvor vi på et syv hektar stort område anlægger Regnvandssøerne ved Tallerup med det formål at gøre byen mere robust over for fremtidige regnhændelser og oversvømmelser.

Hele 54.000 kubikmeter jord, svarende til 4.500 lastbillæs skal omfordeles for at skabe et teknisk anlæg med tre sammenhængende regnvandssøer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. Der skal også anlægges et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder for lokalsamfundet. Herudover skal der udskiftes kloaker ved Svanevej, Østerbro, Gyvelvænget og Parkvej, ligesom der ved Østerbro skal etableres et nyt regnvandsbassin.

Illustration af stier og rekreative områder
Jorden, der graves ud til Regnvandssøerne ved Tallerup bliver genanvendt til at skabe et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder for lokalsamfundet. Illustration: Rambøll Danmark A/S og Assens Forsyning A/S.

En win-win-situation

For Assens Forsyning A/S er det en ønskværdig situation, når gennemførelsen af klimatilpasningsprojekter og anden nødvendig infrastruktur kan kombineres med udviklingen af parker, natur og byrum, der giver naturværdi, og som skaber nye muligheder for lokalsamfundene.

Normalt skal jorden, der graves ud til regnvandsbassiner, køres væk. Når det ikke er tilfældet og den i stedet kan genanvendes landskabsmæssigt til at etablere rekreative arealer, giver det besparelser og skaber en ”win-win-situation” for alle parter. Samtidig skånes miljøet for udledning af betydelige mængder CO2. I det her tilfælde er det beregnet, at det drejer sig om i alt 118 ton, svarende til cirka 750.000 kilometer kørt i bil.

Illustration af regnvandssøerne i tørvejr
I tørvejr fremstår Regnvandssøerne ved Tallerup som tre selvstændige søer. Illustration: Rambøll Danmark A/S og Assens Forsyning A/S.
Illustration af regnvandssøerne i regnvejr
Ved kraftigt nedbør fremstår Regnvandssøerne ved Tallerup som én samlet sø. Illustration: Rambøll Danmark A/S og Assens Forsyning A/S.

Naturområde med stor biodiversitet

Assens Forsyning A/S har opkøbt jorden, hvor Regnvandssøerne ved Tallerup anlægges. Opgaven med at grave ud til søerne og forme landskabet er tildelt entreprenør Henning Have A/S.

Anlægsarbejdet, der har et budget på cirka 13,5 millioner kroner, forventes færdigudført i juni 2021. Herefter går Tommeruppernes Lokalråd i gang med at indrette de omkringliggende arealer til rekreative formål samt med at plante træer og buske. Det er i den forbindelse hensigten at skabe et varieret naturområde med stor biodiversitet.

Foto af gravetarbejde 1
Den første af de tre regnvandssøer begynder at tage form, og der er også begyndt at stå vand i den. I alt skal der flyttes hele 54.000 kubikmeter jord, svarende til 4.500 lastbillæs. Foto: Assens Forsyning A/S.
Foto af gravearbejde 2
Den megen jordfordeling begynder at kunne ses i området, og i løbet af kort tid, skal der graves under banen for at der kan lægges kloakker og for at byvandet kan løbe ud i de nye regnvandssøer. Foto: Assens Forsyning A/S.

Fakta

 • Regnvandssøerne ved Tallerup, der etableres af Assens Forsyning A/S i perioden juni 2020 til november 2021, er et teknisk anlæg, som primært har til formål at gøre byen mere robust over for fremtidige regnhændelser og oversvømmelser
 • Regnvandssøerne skal rense og forsinke regnvandet fra store dele af byen, inden det ledes videre til vandmiljøet i Brende Å
 • I tilknytning til regnvandssøerne anlægges der et sølandskab med grus- og trædestier, stor biodiversitet, varieret natur samt rekreative muligheder for lokalsamfundet
 • Der skal i alt udgraves 54.000 kubikmeter jord for at etablere tre regnvandssøer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én stor og samlet sø
 • Jorden herfra genanvendes på det syv hektar store område, hvor det bidrager til at forme et bakket og varieret sølandskab samt til at skærme for Odensebanen og for varmepumpeanlægget, som Tommerup St. Varmeforsyning opfører
 • Assens Forsyning A/S har købt området, hvor regnvandssøerne anlægges af landmand Kristian Appe på Store Appe
 • Assens Forsyning A/S har efter gennemført udbud tildelt entreprisen til Henning Have A/S. Anlægsarbejdet er budgetteret til cirka 13,5 millioner kroner
 • Foruden regnvandssøerne omhandler projektet udskiftning af kloakker ved Svanevej, Østerbro, Gyvelvænget og Parkvej, ligesom der ved Østerbro etableres et nyt regnvandsbassin
 • Det praktiske arbejde finder som udgangspunkt sted i tidsrummet kl. 7.00 til 17.00 mandag til fredag
 • Jf. gældende lov må der arbejdes i tidsrummet kl. 6.00 til 18.00, uden at den offentlige myndighed skal søges herom. For at sikre tilsktrækkelig fremdrift i projektert kan det derfor forekomme, at der i perioder arbejdes i hele dette tidsrum
 • Der kan i anlægsperioden forekomme omkørsel og trafikale gener i området
 • Anlægsarbejdet er budgetteret til cirka 13,5 mio. kroner

SMS-service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, så holder vi dig opdateret.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Regnvandssøerne ved Tallerup, er du velkommen til at kontakte: