Separatkloakering Flemløse

Vi etablerer nye kloakker samt skiller regn- og spildevandsledninger ad

Assens Forsyning A/S starter i august 2022 et større anlægsarbejde i Flemløse, hvor kloakkerne til knap 100 ejendomme udskiftes og lægges om. Formålet er, at regn- og spildevand fra private grunde og vejarealer skal løbe i hvert sit afløbssystem i stedet for i én ledning, som det sker i dag. Samtidig anlægges der 2 regnvandsbassiner, hvor regn- og overfladevand kan tilbageholdes og urenheder bundfælde sig, inden vandet ledes videre.

Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan, som blandt andet har til formål at begrænse risikoen for tilbageløb og opstuvning af spildevand i kældre, forurening af vandløb og søer samt oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Planen skal samtidig muliggøre, at al rensning af spildevand i hele Assens Kommune kan ske på et nyt og samlet renseanlæg, som Assens Forsyning A/S opfører i den sydøstlige udkant af Assens by.

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme, hvor der ikke er en i forvejen. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.
 

Opdatering af gravearbejdet 8. februar:

Fra mandag den 2. januar til fredag den 31. marts spærres Kirkebjergvej/Langgade for gennemkørsel.

Omkørsel skal i perioden ske via Springenbjergvej og Voldtoftevej.

Omkørsel vil være være skiltet.

Der vil i perioden blive gravet nye kloakker i på strækningen fra Kirkebjergvej 2 i syd til Langgade 15 i nord:

Hele strækningen vil IKKE være spærret på en gang, men gennemkørsel vil ikke være mulig.

Entreprenøren MJ Eriksson vil komme rundt til de direkte berørte borgere og fortælle mere præcist, hvornår der spærres ud for den enkelte indkørsel og hvor længe.
 

Hvor?
Voldtoftevej, Springenbjergvej, Stationsvej, Mejerivej og Sportsvej, det meste af Kirkebjergvej samt dele af Langgade og Vinkelvej
 
Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger samt et regnvandsbassin i vådområdet bag ejendommen Kirkebjergvej 5 og sportspladsen, samt et ved Voldtofte..
 
Entreprenør
:  
M.J. Eriksson A/S
 
Periode:

Fra august 2022 til primo 2024.
Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Trafik:
Når arbejdet finder sted, bliver der reguleringer af trafikken omkring Flemløse. D.v.s. følgende veje vil på skift være spærret: Springenbjergvej, Kirkebjergvej, Langgade og Voldtoftevej.

Omkørselsplan Springenbjergvej/Voldtoftevej (PDF)
Omkørselsplan Springenbjergvej/Langgade/Kirkebjerg (PDF)
Omkørselsplan Langgade/Voldtoftevej (PDF)

 

Ledningsplan
Der vil i perioden blive gravet nye kloakker i på strækningen fra Kirkebjergvej 2 i nord til Kirkebjergvej 37 i syd.
Omkørsel Springenbjergvej
Omkørselsrute ad Springenbjerg/Voldtoftevej
Omkørsel Kirkebjerg mm
Omkørselsrute ad Springenbjerg/Langgade/Kirkebjerg
Omkørsel Langgade
Omkørselsrute ad Langgade/Voldtoftevej

Fakta

Når vi skiller regn- og spildevand ad, minimerer vi risikoen for:
 

  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer
  • Spildevand i din kælder og på din grund
Spørgsmål?

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte

Assens Forsyning A/S
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Projektingeniør Anders Fjeldaggard
Tlf: 6344 9026
afj@assensforsyning.dk

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.