Digital vandmåler

Får du vand fra Assens Vandværk er din måler i 2015-2016 udskiftet til en digital vandmåler fra Kamstrup

Måleren er en intelligent vandmåler baseret på den nyeste ultralydsteknologi.

Når måleren er digital skal du ikke længere indberette dit årsforbrug hvert år. Data kommer automatisk ind i Assens Forsynings afregningssystem.

Det er forbrugerens eget ansvar, at kontrollere, at fjernaflæsningen passer.

Du opfordres til selv at aflæse din vandmåler. På den måde kan du kontrollere din årsopgørelse.
Skulle der være uoverensstemmelse mellem det fjernaflæste forbrug og det forbrugstal, der står i displayet på måleren, skal du kontakte Assens Forsyning A/S.

I måleren er indbygget lækageovervågning. Dermed kan vandspild kan opdages hurtigere, end det tidligere var tilfældet.

Bemærk dog, at det til enhver tid er dig som forbrugeren, der har ansvar for at kontrollere din vandmåler og opdage en eventuel lækage.