Vand i kælderen

På grund af klimaændringerne kommer der nu hyppigere skybrudslignende regnskyl, som overbelaster det kommunale kloaksystem.
 

Ansvarsforhold

Oversvømmes din kælder med kloakvand under et skybrudslignende regnskyl, er det juridisk set ikke Assens Forsynings ansvar.

Som grundejer skal du derfor sørge for at anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab.

Assens Forsyning kan kun drages til ansvar, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra forsyningens side.

Alle installationer på ejerens ejendom er ejerens eget ansvar – også stikledningen, der forbinder ejendommens rør med det offentlige kloaknet.

Assens Forsyning har ansvaret for stikledningen frem til ejendommens skel eller skelbrønd.

Årsager til vand i kælderen

Der findes forskellige årsager til vand i kælderen.

 • Kraftige eller længerevarende regnskyl
  ​Ved meget kraftige eller længerevarende regnskyl kan vandet stå op i kloakledningen. Når kloakledningen er fuld, vil vandet stå videre tilbage i stikledningen og op i kælderen. Jo lavere kælderen ligger jo større er risikoen for at den bliver fyldt med vand.
   
 • Defekte rør eller for små kloakrør
  ​Kloakrørene, som fører spildevandet væk fra dit hus, kan med tiden være blevet defekte, for små eller være fyldt med rødder. Dette kan betyde, at rørene ikke kan lede spildevand væk fra din grund.
   
 • Utætte installationer eller høj grundvandsstand
  En utæt tagnedløbsbrønd eller et utæt vandrør kan føre til vand i kælderen. Ydermere kan grundvandsstanden være steget efter en periode med meget regn. Forhøjet grundvandsstand kan ses og mærkes, idet jord og kældervægge er fugtige.
   
 • Hovedkloakken er stoppet                                                     
  Hvis hovedkloakken stopper eller bryder sammen kan spildevandet ikke ledes væk, og spildevandet vil stå tilbage i stikledningen og ind i kælderen.

Gode råd for at mindske risikoen for vand i kælderen:

 • Overvej om du overhovedet har brug for dit afløb i kælderen
   
 • Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke stopper tagnedløbsbrønden
   
 • Sørg for at alle brønde er nemme at komme til at rense
   
 • Hold øje med terrænet omkring husets brønde – hvis jorden sætter sig er det tegn på, at der er noget galt
   
 • Højvandslukke – Såfremt du gentagne gange oplever at få vand i kælderen pga. kapacitetsproblemer i hovedkloakken kan Assens Forsyning A/S dække udgifterne til indkøb af en højvandslukke.
  Du skal selv få en autoriseret kloakmester til at installere højvandslukken og betale herfor, lige som du selv skal stå for drift og vedligeholdelse af højvandslukken.
  Inden højvandslukken bestilles og installeres skal du henvende dig til Assens Forsyning, Forsyningsparken 2, 5610 Assens, telefon 6344 9000.eller på mail post@assensforsyning.dk.

Vidste du...

Miljøministeriet har udarbejdet en klimatilpasningsportal

Se mere her

Læs mere om klimatilpasning på Assens Kommunes hjemmeside

Spildevandsplan 2018-2027

Kommunen har udarbejdet en plan for hvordan spildevandet skal håndteres for fremtiden.