Vandets kvalitet

Vand er en livsvigtig ressource, som vi dagligt drikker et par liter af. Det er derfor vigtigt, at drikkevandet både er rent og frisk.

Vi stiller derfor store krav til vandets kvalitet og udfører løbende kontrol af drikkevandet for at sikre, at det lever op til alle de krav, myndighederne stiller.

Drikkevandet bliver testet for bakterier og miljøfremmede stoffer. Vi har derfor altid vished for, at vandet er sundt, bakteriefrit og uden skadelige miljøpåvirkninger.

På vandets vej fra boring til vandværk og videre ud til din vandhane, kontrollerer vi kvaliteten flere steder.

Kontrollen omfatter ud over de stoffer, som er en naturlig del af vandet, også et stort antal af de stoffer, som normalt ikke hører hjemme i drikkevand.

Antallet af analyser opfylder lovens krav, og alle analyser bliver foretaget af et akkrediteret og  uvildigt laboratorium, som sender resultater til både embedslægen og til Assens Kommune.

Du kan løbende følge kvaliteten af dit drikkevands kvalitet – og det uanset, om du modtager vand fra Assens Vandværk eller et andet vandværk. Det kan du via søgefunktionen herunder og på hjemmesiden for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS:

Tjek på vandkvaliteten

Vi fører skarp kontrol med drikkevandet og sender mange prøver til analyse på uvildige og akkrediterede laboratorier. Prøverne bliver både taget på vandværket og hos udvalgte forbrugere.

Herunder kan du se udvalgte værdier for vores drikkevandskvalitet i 2020 og for antal tilfælde med overskridelse af bakterietal og pesticidfund:

Analyseparametre Enhed 2020 Grænseværdi
Hårdhedsgrad – interval
(prøver udtaget ved forbrugere)

⁰dH

15-17 30
Gennemsnitligt indhold af jern
(prøver udtaget ved forbrugere)
mg/l 0,016 0,2
Gennemsnitligt indhold af mangan
(prøver udtaget ved forbrugere)
mg/l 0 0,05
Overskridelse af bakterietal i ledningsnettet Antal 0 -
Overskridelse af pesticid i ledningsnettet Antal 0 -

Hvorfor tjekkes drikkevandet?

Drikkevandet bliver kontrolleret for mange forskellige stoffer, som er udvalgt, fordi de kan medføre:

  • Sundhedsmæssige effekter
  • Hygiejniske effekter
  • Æstetiske problemer
  • For stor opløsning af andre stoffer med sundhedsmæssig effekt i drikkevandet