Bimåler

Hvis du ejer en virksomhed og bruger vand i din produktion, kan du ansøge om fradrag i dit vandafledningsbidrag.
Dit fradrag bliver beregnet ud fra dit erhvervsmæssige vandforbrug, der bliver målt af en bimåler.
Du kan få fradrag i afregningen af vandafledningsbidrag, hvis bestemte krav opfyldes.

Krav til ejendommen jf. gældende betalingsvedtægt for kloakforsyning i Assens Kommune

  • Ejendommen skal have erhvervsproduktion – altså være CVR registreret.
  • Vandet, der ønskes fradrag for, skal gennem den CVR-registrerede virksomhed medgå i produktion, eller af anden grund ikke ledes til kloaksystemet.

Ovenstående skal dokumenteres af ejer i følgende tilfælde:

1. Ved opsætning af ny bimåler.
2. Ved ejerskifte af ejendom med registreret bimåler.
3. Ved ønske om godkendelse af eksisterende bimåler
4. Ved ønske om godkendelse af eksisterende bimåler, som tidligere har være godkendt.

Dokumentation fra ejer til Assens Forsyning A/S

(Gælder for tilfælde 1, 2, 3 og 4)
Ejer skal sende en kort beskrivelse af ejendommens erhverv og den produktion, der ønskes fradrag for.
Beskrivelsen sendes til Assens Forsyning A/S, Forsyningsparken 2, 5610 Assens eller mail post@assensforsyning.dk

Ekstra krav for tilfælde 1 og 3 – gælder ikke for tilfælde 2 og 4:

Hvis ejendommen overholder ovenstående krav, skal ejer rette henvendelse til det lokale vandværk, som står for opsætning af måler eller henviser til autoriseret VVS-installatør.
Efter opsætning skal vandværk/installatør indsende dokumentation herfor til Assens Forsyning A/S, Forsyningsparken 2, 5610 Assens eller mail post@assensforsyning.dk.
Bimåleren skal installeres på den del af forbrugsvandet, der ønskes fradrag for.

Afregning efter bimåler er registreret og godkendt

Assens Forsyning orienterer ejer, når måleren er registreret og godkendt.
Ejer vil hvert år modtage to aflæsningskort, et på hovedmåler og et på bimåler.
Ved afregning af vandafledningsbidrag vil aflæst forbrug fra bimåler blive fratrukket aflæsning fra hovedmåleren.

Hvis du har nogen spørgsmål til afregning efter bimåler, er du velkommen til at kontakte Assens Forsyning på telefon 6344 9000.

Find skema til dokumentation her

Spildevandsplan 2018-2027

Kommunen har udarbejdet en plan for hvordan spildevandet skal håndteres for fremtiden.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os