Viden om vand

Grundvand er rent genbrug

Når du skænker dig et glas dejligt, koldt postevand derhjemme eller stiller dig under bruseren, er det rent genbrugsvand, der kommer ud af vandhanen. Dit drikke- og badevand kommer nemlig fra grundvandet.  Og før det når frem til din vandhane, har hver eneste dråbe været en tur igennem vandets kredsløb.

Det sårbare grundvand

I Danmark har vi en enestående drikkevandsressource i vores gode, rene grundvand. De fleste andre lande i verden henter deres vand fra søer, floder og hav, hvorefter det gennemgår en omfattende og dyr renseproces, inden det kan drikkes. 

Men det danske grundvand er sårbart overfor forurening. Hvert år lukkes der boringer, fordi grundvandet er forurenet af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer, som er nedsivet fra marker og industri. 

Skovrejsning beskytter grundvandet

Grundvandet under Assens Forsynings og Assens Vandværks kildepladser er rent, og det vil vi gerne værne om, så borgere og virksomheder i og omkring Assens by, nu og i fremtiden, fortsat kan få rent og velsmagende vand ud af hanen og drikke det. Vi vil også gerne sikre høj forsyningssikkerhed til de virksomheder, der nu og i fremtiden, er afhængige af rent og velsmagende vand i deres produktion.

En af de bedste måder at beskytte grundvandet på, er gennem skovrejsning. Vi har derfor sammen med Naturstyrelsen og Assens Kommune opkøbt cirka 50 hektar landsbrugsjord og anlagt Lundager Skov, som er en vandskov, der har til formål, at beskytte grundvandet i området.

Når regn bliver til grundvand

I Assens Kommune falder der cirka 800 mm nedbør om året. Størstedelen af vandet optages af planter eller fordamper. Resten af vandet – omkring Assens by cirka 250 mm om året – siver ned i jorden. Herfra løber det meste videre til vandmiljøet – blandt andet gennem dræn, som vi har mange af på Fyn. Kun 50 mm af nedbøren når helt ned til grundvandsmagasinerne, hvorfra vi indvinder vores drikkevand. 50 mm lyder måske ikke af meget, men samlet set bliver det til cirka 150 mio. m3 nyt grundvand om året på Fyn. Heraf indvindes årligt cirka 40 mio. m3 til drikkevand. Resten af grundvandet strømmer langsomt fra grundvandsmagasinerne og videre til vandmiljøet. Tilstrømningen af grundvand til vandmiljøet er nogenlunde konstant året rundt, og derfor strømmer der også vand dertil i tørkeperioder.

 

Vandets kredsløb

I vandets kredsløb fordamper vandet fra land og hav og bliver til skyer – og vender igen tilbage til jorden som nedbør. En del af det vand, der siver i jorden, havner i grundvandsmagasinerne dybt under jorden. Det er her – fra grundvandet – at drikkevandet kommer, udvindes og ledes videre til din vandhane.

Værn om vandet

Vi har kun en begrænset mængde vand på jorden. Vandet er hele tiden i bevægelse - rundt og rundt i dets kredsløb. Det er dermed det samme vand, vi bruger igen og igen. Derfor skal vi passe godt på vandet, for uden vand, intet liv!