Spar på vandet

Når du sparer på vandet, gavner det både miljøet og din egen økonomi

  • Reparer dryppende vandhaner og toiletcisterner
  • Skift til et toilet med stort og lille skyl
  • Monter en vandsparer på din bruser og dine vandhaner
  • Tag brusebad i stedet for karbad
  • Luk for vandet, mens du sæber dig ind, når du er i bad
  • Lad ikke vandet løbe, mens du børster tænder
  • Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem
  • Hold øje med dit forbrug. Aflæs vandmåleren regelmæssigt f.eks. d. 1. i hver måned
  • Luk for vandet ved hovedhanen, når huset forlades i en længere periode

I vinterperioden åbnes vandhanerne for at tømme rørinstallationerne.
Derved undgås frostsprængninger - og dermed stort ekstraforbrug.

Hvad koster vandspild?

Det koster mange penge, hvis der er en vandhane, der drypper eller et toilet der løber.

Her kan du se hvor mange m3 vand du kommer til at betale ekstra for....

Vandhane:  
Langsomt dryp 7 m3 pr. år
Hurtigt dryp 30 m3 pr. år
Løber konstant 100 m3 pr. år
 
Toilet:  
Løber, så det er svært at se 100 m3 pr. år
Løber, så det kan ses 200 m3 pr. år
Løber, så der er uro på overfladen 400 m3 pr. år
 

Hold øje med vandforbruget!

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt.

Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.

Typisk vandforbrug

Når hanerne løber, toiletterne skyller og vaskemaskinen kører, løber der mere vand igennem systemet, end man lige regner med. Det årlige forbrug af vand afhænger meget af dine vaner, og af hvor bevidst du er om dit forbrug.

Vandforbruget for én person er gennemsnitligt 108 liter i døgnet – det bliver til 39 m3 om året.

De 108 liter er cirka fordelt sådan pr. døgn:

Personlig hygiejne 37 liter
Toiletskyl 28 liter
Tøjvask 13 liter
Opvask/rengøring 15 liter
Mad/drikke 8 liter
Øvrigt 7 liter
   

 

Priser

Hvad koster vand, spildevand og affald?

Gode råd

Se Energitjenestens gode råd til hvordan du sparer på vandet i den daglige husholdning

Undervisning

Find undervisningsmateriale om vandets kredsløb

Vandets kvalitet

Følge med i kvaliteten på dit drikkevand fra Assens Vandværk.