Bestyrelse

- ved Assens Forsyning består af ti medlemmer, som fordeler sig således:
 

 • 5 medlemmer udpeget af Assens Byråd
 • 3 medlemmer valgt af medarbejderne
 • 2 medlemmer valgt af forbrugerne

Medlemmerne pr. 4. maj 2022

 • Formand John Buur Christiansen
 • Næstformand Leif Rothe Rasmussen
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Mott Frandsen
 • Bestyrelsesmedlem Ulrikka Brændgaard-Nissen
 • Bestyrelsesmedlem Jørgen G. F. Hviid
 • Medarbejderrepræsentant Ulla Nissen
 • Medarbejderrepræsentant Bjarne Hougaard
 • Medarbejderrepræsentant Jan Svendsen
 • Forbrugerrepræsentant Jørgen Skov Petersen
 • Forbrugerrepræsentant Steen-Ove Teisner

Forbrugervalg

I perioden 30. august til 12. september 2021 er der afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til Assens Forsynings bestyrelse.

Valgresultatet blev som følger:

Forbrugerrepræsentanter

 • Jørgen Skov Petersen
 • Steen-Ove Teisner

Suppleanter

 • Lars Skjærris
 • Søren Edlefsen

Baggrund

Som kunde hos Assens Forsyning A/S, kan du få indflydelse på, hvordan bestyrelsen i Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S sammensættes.

Der skal hvert fjerde år vælges to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter.

Næste forbrugervalg afvikles i 2025.

Baggrunden for valget er, at forsyningsselskaber lader forbrugerne vælge medlemmer til bestyrelsen for derved at give medbestemmelse og skabe medansvar.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage virksomhedens interesser.

Enhver myndig person er valgbar som forbrugerrepræsentant

En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, præsentere, min. 10 dog max 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt Assens Vandværk eller Assens Spildevands forbrugere.

I valgregulativet kan du se:
 

 • Hvem, der kan stille op
 • Hvad kandidaterne skal gøre
 • Hvem, der kan stemme
   

Bestyrelsesreferater

Her kan du finde referater fra bestyrelsens møder.

Generalforsamling

Assens Forsyning holder generalforsamling hvert år i maj måned.

Assens Forsyning er et aktieselskab, og som i alle andre aktieselskaber er det derfor kun selskabets ledelse og ejere, som kan deltage.

Årsrapporten offentliggøres her på hjemmesiden efter godkendelse på generalforsamlingen.