Før du graver

Anlæg og vedligeholdelse af forsyningsledninger er dyrt.

For at undgå skader og dermed afbrydelser, er det lovpligtigt at indhente ledningsoplysninger før du begynder dit gravearbejde.

Ved beskadigelse af ledningsanlæg bliver du (skadevolder) holdt ansvarlig.
Oplysninger om ledninger indhentes på LERs hjemmeside.

Alle Spildevandsledninger, regnvandsledninger og vandledninger (Assens Vandværk) i offentlig grund burde være registreret digitalt. Private stikledninger er kun registreret i begrænset omfang.

Assens Forsyning A/S har ikke kendskab til ledninger, der er private, og vi henviser derfor til Assens Kommunes Byggesagsarkiv.

Alle nyere anlæg, der er opmålt af Assens Forsyning A/S, er foretaget med digital GPS, og er derfor indtegnet med stor nøjagtighed.

Assens Forsyning A/S arbejder på at få hele det eksisterende ledningsnet registreret og opmålt med GPS, så data bliver hele tiden af bedre kvalitet.

Skulle du være i tvivl om anlægsplacering eller andet, så kontakt os på tlf. 6344 9000 eller e-mail: post@assensforsyning.dk.

Se hvor dine ledninger ligger

Oplysninger om dine ledninger finder du i Ledningsregistret (LER)

Se hvor din kloak er beliggende

Hvis du ikke ved, hvor kloakkerne på din grund ligger, kan du kigge i det elektroniske byggesagsarkiv