Find svar om...

Finder du ikke svaret herunder?

Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål herunder er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål om affald og genbrug

Hvornår bliver mine beholdere tømt?

I vores tømningskalender kan du indtaste din adresse og se, hvornår dine beholdere bliver tømt.

Bemærk at skraldebilerne starter meget tidligt om morgenen - allerede omkring klokken 05.00, så hvis du vil være sikker på at få din beholder tømt, skal den sættes ud aftenen inden tømningen.

Husk også, at du kan tilmelde dig vores SMS- og mail-service, så du får besked, når dine beholdere skal stilles frem. Læs mere på Hvornår tømmes beholderne.

Hvordan placerer jeg mine beholdere korrekt?

Som udgangspunkt skal alle beholdere køres frem til skel til tømning og med håndtaget ud ad. Du kan læse mere om placering af affaldsbeholdere på Hvor og hvordan skal mine beholdere stå.

Må jeg komme vinduesglas i genbrugsbeholderen?

Nej! Det er farligt og kan ødelægge bilen, der indsamler affaldet. Aflever det i stedet på genbrugspladsen. Du finder den nærmeste plads og kan se åbningstider m.v. på Genbrugspladser.

Må jeg komme en gammel gryde i genbrugsbeholderen som metal?

Ja! Hvis gryden er rengjort og ikke indeholder madresten.

Må jeg komme bestik og kniv i genbrugsbeholderen som metal?

Nej! De skarpe knive kan ødelægge bilen der tømmer genbrugsbeholderen, og er til fare ved den efterfølgende sortering. Aflever dem i stedet på genbrugspladsen eller via Miljøkassen pakket godt ind i for eksempel avispapir.

Kan jeg få afhentet storskrald på min private bopæl?

Ja! Vi henter storskrald to gange om året ved hver husstand. Du må sætte op til seks ting ud til afhentning hvert halve år.

Vi tager ikke alt med, men tilbyder at hente en lang række typer af affald som storskrald. Du kan læse mere på Storskraldsordning..

Kan jeg bestille en ekstra tømning eller få hentet en ekstra sæk?

Står du med mere affald, end der er plads til i genbrugsbeholderen eller er din fryser gået i stykker og du pludselig står med en masse madaffald, du gerne vil af med hurtigst muligt, kan du bestille en ekstra tømning af din beholder.

Du kan bestille en ekstratømning på tlf. 6344 9000 eller du kan bestille ekstratømning på AffaldOnline

Det er også muligt at sætte en ekstra sæk ud sammen med beholderen på din normale tømningsdag.
Hvis du ønsker at bestille afhentning af ekstra sæk til rest og madaffald, skal du ringe til Assens Forsyning på tlf. 6344 9000 eller bestille på AffaldOnline senest kl. 15.00 dagen før din spand tømmes. Læs mere på Ekstra tømninger og ekstra sække.

Hvordan får jeg nye madaffaldsposer?

Når du mangler madaffaldsposer, binder du en pose på håndtaget af din mad/restbeholder, så lægger renovatøren 4 nye ruller til dig - ganske gratis.
Hvis du har behov for flere poser end de 4 ruller årligt afregnes de til gældende takster.

Husk: Du må ikke benytte de såkaldte bioposer, da de ikke nedbrydes helt, og derfor kan forurene restproduktet.

Har du ikke egen mad-/restbeholder, men er tilknyttet fælles affaldsø (sommerhusområder) kan du hente madposer i administrationen, Forsyningsparken 2, Assens.

Hvordan skiller jeg mig af med miljøfarligt affald?

Vi tilbyder en særlig ordning til miljøfarligt affald (problemaffald), hvor du får udleveret en miljøboks til den type affald, du ikke må komme i genbrugsbeholderen. Ordningen indebærer, at du kan komme af med dit farlige affald, enten ved at sætte kassen ovenpå en af dine beholdere – eller ved at aflevere den på en af vores genbrugspladser (Assens, Haarby eller Vissenbjerg)

Stiller du kassen ud på din renovationsbeholder, tager renovatøren den fyldte kasse med og stiller en tom til dig, så du hele tiden kan opbevare dit farlige affald forsvarligt.

Brug kassen til opbevaring af dit farlige affald og stil den ud, når den er fyldt op.

 

Hvordan kommer jeg af med tekstilaffald?

Tekstilaffald er tøj og tekstiler, der er slidt op, hullet eller plettet, og derfor ikke kan sælges f.eks. i en genbrugsbutik.

Du få hentet dit tekstilaffald derhjemme. Du skal blot:

  • komme det i en klar affaldspose eller sæk
  • lægge den ved siden af / på en af dine beholdere.

Sæt først sækken ud om morgenen på afhentningsdagen, så vil den blive taget med af renovatøren.
OBS - kan sættes ved alle tre beholdere.

Hvad er tekstilaffald

  • Slidt og ødelagt tøj, tæpper, sengelinned m.v., der ikke kan bruges af andre.
  • Skal være tørt.
  • Afleveres i lukkede poser

NEJ TAK til:

Sko, tasker, vådt, muggent eller meget beskidt tøj.

Spørgsmål om spildevand

Hvem ejer kloakken - og hvad er mit ansvar?

Ansvaret for kloakforsyningen i Assens Kommune er placeret hos Assens Forsyning A/S.

Vi ejer hovedkloaksystemet og har ansvaret for at vedligeholde det. Vi har også ansvaret for stikledninger frem til skel.

Ledningerne fra dit hus og ud til skellet er dine, og det er dermed også dit ansvar, at holde dem i orden, ligesom det er dit ansvar, at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl. 

Hvor ligger kloakkerne på min grund?

Hvis du ikke ved, hvor kloakkerne på din grund ligger, kan du måske finde svar i Assens Kommunes elektroniske byggesagsarkiv.

Jeg har egen bundfældningstank, hvornår tømmes den?

Alle bundfældningstanke tømmes én gang om året.
Du vil modtage besked om at din bundfældningstank skal tømmes ca. 8 dage før tømning enten pr. brev, SMS eller E-mail.

Sommerhus:
En bundfældningstank ved et sommerhus tømmes hvert andet år, og altid i ulige år.

Tømning sker i sommermånederne.

Ekstratømning:

Hvis du ønsker en ekstratømning af din bundfældningstank - altså en tømning uden for tømningsordningen, skal du selv kontakte et slamsugerfirma og aftale tømningen.

En ekstratømning er for egen regning, og du afregnes direkte fra det slamslugerfirma, hvor du har bestilt tømningen.

Jeg har mistanke om rotter, hvad gør jeg?

Har du mistanke om rotter på din ejendom, skal du melde det til Assens Kommune. Loven siger, at man ikke selv må give sig i kast med at bekæmpe rotter. Du skal i stedet melde det, hvilket kan ske elektronisk via Assens Kommunes hjemmeside.

Bemærk i øvrigt, at utætheder i dit kloaksystem er blandt de hyppigste årsager til, at rotterne bliver et problem for mennesker. Din kloaks stand er kun dit ansvar som grundejer, og derfor er det vigtigt, at du har helt styr på, om kloakken på din grund trænger til vedligeholdelse. Det gælder alle rørledninger i jorden - også kloakrørene frem til skel.

Spørgsmål om vand

Hvilket vandværk leverer mit vand?

Assens Vandværk under Assens Forsyning A/S leverer vand til cirka 4.000 hustande i Assens by, Turup, Barløse og på Baagø. Den øvrige del af Assens Kommune får leveret vand fra private vandværker. På kommunens hjemmeside finder du en oversigt og kan se, hvem der leverer dit vand.

Kan jeg få refusion for vandspild?

Ja! Hvis du har haft et unormalt stort vandforbrug som følge af vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for en del af det spildte vand. Du kan dog kun få refusion for et brud på skjulte installationer. Det vil sige, at du ikke kan få refusion for eksempelvis et løbende toilet, en frostsprængt udendørshane eller skade i en målerbrønd.

Eksempel på skjulte installationer:

  • Rør under gulve under adgangen
  • Rør indmuret i gulve og vægge
  • Rør i jord mellem bygninger

Du finder flere oplysninger på siden om Vandspild.

Hvordan kan jeg spare på vandet og skåne miljøet?

Når du sparer på vandforbruget, gavner du både miljøet og din egen økonomi. Find gode råd og læs mere på Spar på vandet.

Hvordan kan jeg hjælpe med at beskytte vores fælles grundvand?

Du kan passe på grundvandet ved at droppe giften i haven.

1 gram sprøjtegift er nok til at forurene 10 mio. liter drikkevand - det svarer til en gennemsnitsfamilies forbrug i 80 år.
Der lukkes hvert år drikkevandsboringer som følge af forurening.

Hvad gør jeg, hvis der er brud på min stikledning?

Opdager du et brud på stikledningen på din egen grund, skal du kontakte en VVS-installatør for at få bruddet repareret. Dette sker for din egen regning. Du har selv ansvaret for, at stikledningen er tæt og vedligeholdes.

Opdager du et brud på stikledningen uden for egen grund, skal du kontakte det vandværk, der forsyner dig.

Hvad gør jeg, hvis min stikledninger er gravet over?

Er stikledningen på din egen grund blevet gravet over, skal den repareres af en autoriseret VVS-installatør.

Hvis stikledningen udenfor skel er blevet gravet over, skal du kontakt det vandværk, der forsyner dig. Udgifterne til reparation af stikledningen skal betales af den ansvarlige for skaden.

Hvad gør jeg, hvis min stophane ikke virker?

Stophanen, som sidder ved skel, tilhører vandværket og må kun åbnes og lukkes af vandværket eller af en autoriseret VVS-installatør. Hvis stophanen ikke virker, skal du kontakte det vandværk, der forsyner dig.

Hvis stophanen, der er placeret ved vandmåler, ikke virker, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør. Det er vigtigt, at denne stophane virker, så det er muligt at lukke, når der skal skiftes vandmåler eller andre vandinstallationer.