Priser

Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

Assens Forsyning A/S fastsætter hvert år taksterne, hvorefter Assens Kommune (byrådet) legalitetsgodkender dem. Det betyder, at de kontrollerer om Assens Forsyning A/S overholder gældende love og regler.

Affald og Genbrug A/S

Taksterne for affald fastsættes af Assens Kommune, og godkendes af byrådet.

Assens Forsyning A/S er et selskab, som skal hvile i sig selv. Det betyder, at selskabet ikke må tjene på de takster og gebyrer, som opkræves ved forbrugerne. Hvis der ét år er opkrævet for meget, så bliver det betalt tilbage til forbrugerne via lavere takster.

Udvalgte priser

Herunder er vist udvalgte priser for private kunder med eksempler, gældende for 2020.

Assens Affald og Genbrug A/S

Affald eksempel

En typisk husstand med en 190 l. dagrenovationsbeholder og en 240 l. genbrugsbeholder

190 l. dagrenovationsbeholder 950,00 kr.
240 l. 2-delt genbrugsbeholder 625,00 kr.
Genbrugsplads, incl. miljøboks 1.625,00 kr.
Kommunalt administrationsbidrag 68,75 kr.
Ialt pr. år 3.268,75 kr.
   

 

Assens Vandværk A/S

Vandforbrug eksempel (Assens Vandværk)

En typisk husstand bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3:

Et målerbidrag afhængig af størrelsen  652,50 kr.
Vandbidrag incl. statsafgift - 120 m3 x 11,65 kr. 1.390,00 kr.
Ialt 2.042,50 kr.
   

 

Assens Spildevand A/S

Vandafledningsafgift eksempel:

En typisk husstand, tilsluttet offentlig kloak, bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3:
 

Vandafledningsafgift - 120 m3 x 62,50 kr.  7.500,00 kr.
   

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...