Priser

Assens Forsyning A/S fastsætter hvert år taksterne, hvorefter Assens Kommune (byrådet) legalitetsgodkender dem. Det betyder, at de kontrollerer om Assens Forsyning A/S overholder gældende love og regler.

Assens Forsyning A/S fastsætter hvert år taksterne, hvorefter Assens Kommune (byrådet) legalitetsgodkender dem. Det betyder, at de kontrollerer om Assens Forsyning A/S overholder gældende love og regler.

Assens Vandværk A/S

Takster for Assens Vand A/S er godkendt af Assens Byråd d. 20. december 2023.

Assens Spildevand A/S

Takster for Assens Spildevand A/S er godkendt af Assens Byråd d. 20. december 2023.

Assens Affald og Genbrug A/S

Takster for Assens Affald og Genbrug A/S er godkendt af Assens Byråd d. 1. og 29. november 2023 samt 31. januar 2024.

Assens Service A/S og statsafgifter

Takster for Assens Assens Service A/S er godkendt af Assens Byråd d. 20. december 2023.

Udvalgte priser

Herunder er vist udvalgte priser for private kunder med eksempler, gældende for 2024.

Assens Affald og Genbrug A/S

Affald eksempel 2024

Priseksempel for standardhusstand 2024:
 

Mad- og Restaffald 240 l. (2-delt) 1.107,50 kr.
Metal og Glas/Pap og Papir MGPP 240 l. (2-delt)  587,50 kr.
Plast, Mad- og Drikkekartoner PMDK 240 l.  662,50 kr.
Genbrugsplads 1.712,50 kr.
Farligt affald (Miljøboks) 100,00 kr.
Tekstilaffald 12,50 kr.
I alt pr. år  4.182,50 kr.

Assens Vandværk A/S

Vandforbrug eksempel (Assens Vandværk) - 2024-priser

En typisk husstand bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3:
 

Et målerbidrag afhængig af størrelsen  712,50 kr.
Fast bidrag pr. boligenhed 462,50 kr.
Vandbidrag incl. statsafgift 120 m3 x 16,41 kr. 1.969,20 kr.
Bidrag til grundvandsbeskyttelse 120 m3 x 0,45 kr. 49,20 kr.
I alt (2024) 3.193,40 kr.
   

OBS.: Bemærk, at Assens Vandværk har ændret takststruktur 1. juli 2022.

Assens Spildevand A/S

Vandafledningsafgift eksempel - 2024-priser:

En typisk husstand, tilsluttet offentlig kloak, bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3:
 

Fast afgift 906,25 kr.
Vandafledningsafgift - 120 m3 x 63,75 kr. 7.650,00 kr.
I alt (2024) 8.556,25 kr.
   

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os