Vand

Assens Forsyning A/S driver og er ansvarlig for Assens Vandværk

Assens Forsyning A/S har i 2019 sat det nye, højteknologisk og forsyningssikre Assens Vandværk i drift. Vandværket, der ligger på Egebjergvej 3, 5610 Assens, indgår i en ny Forsyningspark, som Assens Forsyning A/S opfører.

Fra vandværket sørger vi for, at der kommer rent og velsmagende drikkevand frem til cirka 5.000 hustande og virksomheder i og omkring Assens by. De øvrige cirka 45 vandværker i Assens Kommune er private.

Assens Vandværks forsyningsområde dækker:

 • Aborg
 • Assens
 • Barløse
 • Bågø
 • Lundager
 • Mariendal
 • Saltofte
 • Saltofte Strand
 • Sandager
 • Sandager Næs
 • Torø Huse
 • Turup

Er du i tvivl om, hvilket vandværk, du modtager dit vand fra, kan du indtaste din adresse i søgefeltet på Assens Kommunes hjemmeside, og få svaret:

Grundvand fra to kildepladser

Assens Forsyning A/S og Assens Vandværk henter sit grundvand fra to forskellige kildepladser. Det sker fra i alt otte grundvandsboringer ved henholdsvis Mariendal og Ebberup. Herfra indvinder vi cirka 630.000 m3 råvand om året. Det er fra dette råvand, vi fremstiller det rene drikkevand, som vi distribuerer via et ledningsnet, der tæller 140 km. forsyningsledninger med tilhørende pumpesystemer.

Fra kildepladserne ledes råvandet via separate ledninger til vandværket på Egebjergvej. På vandværket iltes grundvandet og filtreres gennem simple sandfiltre. Da grundvandet fra kildepladserne omkring Assens by indeholder store mængder af det jernholdige grundstof mangan, sker det gennem både for- og efterfiltrering.

Fra vandværket pumpes drikkevandet via to selvstændige linjer til højdebeholderen på hjørnet af Kroagervej og Nørre Allé. At vandet pumpes ud i to separate linjer, sker for at sikre maksimal forsyningssikkerhed. Opstår der problemer på den ene linje, kan den anden linje tage over og dermed sikre forsyningen af rent vand til samtlige forbrugere.

Via højdebeholderen løber vandet nu gennem et vidtforgrenet ledningsnet og videre ud til de enkelte husstande og virksomheder, hvor det kan tappes som rent og velsmagende drikkevand. Det kan det blandt andet, fordi vandet på sin vej er analyseret og kontrolleret efter myndighedernes krav og regler. Assens Forsyning A/S og Assens Vandværk kan dermed altid garantere, at det vand, der kommer ud af din vandhane, er af den absolut bedste kvalitet.

Få styr på dit vandforbrug

Se dit daglige vandforbrug - Hent den nye vand app gratis via App Store eller Play Butik

Priser

Hvad koster vand, spildevand og affald?

Vandforsyningsplan

Planen indeholder rammerne for den fremtidige vandforsyning, og en plan for de aktiviteter vandværket skal udføre, for at opfylde planen.

Vagttelefoner

Har du udenfor normal åbningstid brug for at kontakte os om akutte problemer vedrørende spildevand eller drikkevand (Assens Vandværk A/S), kan du ringe til vores vagttelefoner.

Bemærk: Assens Vandværk leverer vand til Assens by og omegn. 
Se hvilket vandværk du modtager vand fra her.
 

Assens Spildevand A/S
Tlf. 2034 9598

Assens Vandværk A/S
Tlf. 2486 2020