Forstå din regning

Som kunde ved Assens Forsyning betaler du 4 acontorater i løbet af året:

  • 1. acontorate i starten af april i forbindelse med årsafregningen
  • 2. acontorate i starten af juli
  • 3. acontorate i starten af oktober
  • 4. acontorate i starten af januar, næste kalenderår

Aconto betyder at du betaler et fastsat beløb som forskud.

Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de tidligere år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere. Har du brugt mindre, har du penge til gode.