Trappemodel

Trappemodellen er en mulighed for at få reduktion i vandforbruget. Det er gældende for virksomheder med højt vandforbrug

Folketinget vedtog i 2013 vedtaget en bekendtgørelse, der muliggør en reduktion i virksomhedernes vandafledningsbidrag.

Bekendtgørelsen indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3vand om året.

Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen:

  • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året
  • Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året.
    Taksten på dette trin er 20 procent lavere end taksten for trin 1
  • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året.
    Taksten på dette trin er 60 procent lavere end taksten for trin 1

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at virksomheden afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendommen. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning.
 

Tilmeld dig

​Du kan læse mere om ordningen, og tilmelde dig trappemodellen her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os