Whistleblowerordning

Assens Forsyning A/S’ whistleblowerordning understøtter vores vision om at gøre tingene bedre end forventet overfor vores medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og alle andre, der potentielt påvirkes af vores aktiviteter indenfor vand, spildevand, rensning, affald og genbrug. 

Samtidigt ligger whistleblowerordningen også i tråd med virksomhedens fælles værdier om åbenhed, resultatorienteret, anerkendelse, loyalitet og muligheden for personlig udvikling. 

Hvis du er vidne til/har viden om mulige alvorlige lovovertrædelser, eller andre alvorlige for-hold i forbindelse med Assens Forsynings A/S’ aktiviteter, opfordres du til at henvende dig til ledelsen. 

I respekt for, at der kan være tilfælde, hvor du frygter negative konsekvenser, kan vi henvise til Assens Forsynings whistleblowerordning. 

Whistleblowerordningen er vores portal på hjemmesiden, hvor du trygt og anonymt kan ind-berette uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med aktiviteter, der er relateret til virksomheden. 
Indberetninger på whistleblowerportalen håndteres af Whistleblower Partners A/S, der er en uafhængig indberetningskanal med ekspertise i håndtering af alle typer indberetninger – kriminelle forhold, krænkelser eller anden uønsket aktivitet.

Screeningen er en indledende vurdering af, om indberetningen ligger indenfor eller udenfor whistleblowerordningens formål og intentioner.

Hvis indberetningen falder inden for ordningens rammer, videresendes indberetningen til den interne administrator hos Assens Forsyning via whistleblowerportalen. Den interne admini-strator er udpeget af bestyrelsen. Falder indberetningen udenfor ordningen får anmelder også besked, og opfordres til at henvende sig til egen leder eller dennes leder.

Anmeldersite


 

Whistleblowerpolitik