Assens Forsyning A/S

- er en virksomhed, der professionelt og kompetent varetager opgaverne på vand-, spildevand- og affaldsområdet

Vi arbejder hver dag på at skabe fremtidens løsninger på forsyningsområdet, og derfor tror vi på tæt dialog og samarbejde med vores kunder.

Vi er altid interesserede i at høre dine gode ideer til, hvordan vi sammen kan skabe fremtidsorienterede og bæredygtige løsninger.
 
Samtidig er det af høj prioritet for os, at vore kunder oplever os som en kundeorienteret og kommunikerende virksomhed med et dygtigt og serviceminded personale.

Mission, vision og strategi

Vores mission er at sikre forsyning af rent drikkevand, at sikre afløb og rensning af spildevand samt at sikre genbrug og bortskaffelse af affald.

Vores vision lyder ”Aktieselskabet Assens Forsyning vil gøre det bedre end forventet. Vi vil samtidig være en åben, dialogsøgende virksomhed, som lægger vægt på at være i front med fokus på økonomi, energi og udnyttelse af råstoffer, samt sikre en høj faglig kompetence og et globalt udsyn".

Struktur og organisation

Assens Byråd vedtog 28. april 2009 at udskille Assens Kommunes forsyningsafdeling i et særskilt aktieselskab. Dette skete som følge af regeringens lovgivning inden for vand- og spildevandsområdet. Denne lovgivning skal sikre en mere tydelig adskillelse mellem forsyningsområdets driftsopgaver og kommunens myndighedsopgaver.

Assens Forsyning A/S er dannet som en koncern, der består af seks selskaber:

Assens Kommune ejer 100 procent af aktierne i Assens Forsyning A/S, som ejer 100 procent af aktierne i Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S, Assens Rensning A/S, Assens Affald og Genbrug A/S samt Assens Service A/S.

Arbejdsområder

Assens Forsyning A/S varetager de opgaver, som indtil 2008 blev udført af den kommunale forsyningsafdeling. Det drejer sig om drift af kommunens affaldssystemer, spildevandssystemer, samt Assens Vandværk.

Organisation

Assens Forsyning A/S er opbygget med seks selskaber til varetagelse af de forskellige driftsområder.

Selskabet Assens Service A/S er dannet for at medarbejderne kan arbejde på tværs i koncernen. Alle medarbejdere er ansat i dette selskab, og udlejes derefter til de øvrige selskaber i koncernen, men dog med hovedopgaver inden for deres fagområde.

CSR og samfundsansvar

Hos Assens Forsyning A/S definerer vi samfundsansvar som: "Virksomhedens ansvar for indflydelse på samfundet".

Vi anerkender dermed en forpligtigelse over for ejere, medarbejdere, interessenter og samfundet som helhed til at integrere samfundsansvar i forretningsstrategien samt i den daglige drift.

Vores fundament for arbejdet med CSR, defineret som samfundsansvar, er de visioner, der er beskrevet i vores virksomhedsplan og forretningsstrategi, samt de værdier Assens Forsyning A/S i øvrigt ledes efter.

Samfundsansvar er dermed et bredt begreb, som dækker mange forskellige former for samfundsmæssige hensyn i forbindelse med virksomhedens drift og virke.

Bestyrelsen

- ved Assens Forsyning består af ti medlemmer, som fordeler sig således:
 

5 medlemmer udpeget af Assens Byråd
3 medlemmer udpeget af medarbejderne
2 medlemmer udpeget af forbrugerne
 

Benchmarking

Vi foretager procesbenchmarking. 
Formålet er, at forbedre og optimere vores arbejdsmetoder og processer ved at sammenligne os med andre vandselskaber.
 
Nærmere beskrivelse og nøgletal for andre selskaber kan ses i DANVA’s ”Vand i tal”.
 

Job hos os

Vi er inde i en rivende udvikling, som kræver dygtige og erfarne medarbejdere, der kan opnå og dokumentere resultater.
Du kan læse mere om mulighederne
for job herunder: