Rottebekæmpelse

Hvis du har mistanke om rotter på ejendom, skal du henvende dig til Assens Kommune på tlf. 6474 7474 eller på Assens Kommunes hjemmeside.

Rotter i kloakkerne

Assens Forsyning bruger i stor udstrækning mekanisk rottebekæmpelse i kloakkerne.

Med intelligente fælder, der uden brug af gift, bekæmper rotter både i kloaknettet og på landjorden, sikres et bæredygtigt miljø samtidig med, at mennesker kan leve uden frygt for rotter.

Vi tænker i bæredygtige og langsigtede løsninger, og ser klare fordele i at bekæmpe rotter effektivt uden brug af gift. Det er altafgørende for os, at rottebekæmpelsen foregår så miljøvenligt som muligt.

Bæredygtig rottebekæmpelse er en kombination af avanceret teknologi, og kendskab til rottens liv og færden på og under jorden. Bekæmpelsen foregår uden negativ indvirkning på miljøet, og med størst mulige dyreetiske hensyn. Målet er at indsatsområderne hurtigst muligt bliver fri for rotter.

Strategien for de mekaniske fælder er, at de opsættes i områder, hvor der er rotteaktivitet. I områdets kloakbrønde monteres de mekaniske fælder, så områdets kloaknet er sikret. Fælderne melder automatisk ind med hvor mange ”skud” de har haft, og når antallet af ”skud” er eller har været nul et stykke tid, flyttes fælderne til et nyt område.

Anmeld rotter på din ejendom

Her kan du anmelde rotter på din ejendom, samt læse om Assens Kommunes rottebekæmpelse.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...