Skal du flytte?

Assens Forsyning udarbejder flytteafregninger ved ejendomshandler.

Hvis du har solgt og fraflytter din ejendom, skal vandmåleren aflæses, så vi kan lave en opgørelse over dit forbrug.

Hvis du modtager vand fra et privat vandværk (ikke under Assens Forsyning A/S), skal du også huske at sende aflæsningen dertil.

Som fraflytter får du tilsendt en flytteafregning for forbrugsafgifterne (spildevand, renovation og vand for kunder på Assens Vandværk) for ejendommen indtil overdragelsesdatoen.

Der opkræves et flyttegebyr, som fremgår på flytteafregningen. Se gældende priser her.

Ny ejer får efterfølgende tilsendt en aconto-regning for forbrugsafgifterne.

Lejer

Hvis du skal fraflytte et lejemål, er det udlejers opgave at lave en opgørelse til dig, da Assens Forsyning A/S ikke opkræver forbrugsafgifter ved lejere.
 

Udlejer

Du kan som udlejer henvende dig til Assens Forsyning A/S, og få udarbejdet en opgørelse i forbindelse med et lejerskifte. Denne udføres ved at du som ejer flytteafregnes fra/til ejendommen på en given dato.

For at udarbejde opgørelsen, skal vi modtage en vandmåleraflæsning.

Der opkræves et flyttegebyr, som fremgår på flytteafregningen. Se gældende priser her.

Hvis du vælger at benytte dig af muligheden, skal du være opmærksom på, at du får nyt kundenummer. Det betyder at en evt. PBS-aftale ikke kan overføre, så du bliver nødt til at tilmelde den på ny.

 

Information om ejerskifte

Indsend informationer til brug ved ejerskifte her